• Dubla Nemesis, de Nichita Stănescu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

  Dubla Nemesis, de Nichita Stănescu, este o poezie care a apărut, întâia oară, în „Luceafărul” nr. 19 din 11 mai 1968, în grupaj cu versuri de autor titrat generic Din volumul în pregătire „Necuvintele” (Edict). În volum: Necuvintele, grupajul Râsu’ plânsu’, Bucureşti, 1969; Clar de inimă, 1973; Opera poetică, vol. I, 1999. Dubla Nemesis Dulci două, dubla Nemesis, mortală în brumă şi rouă boreală, neboreală clatină sus sufletul meu deşirat, cuie-n palmi de Iisus crucificat, necrucificat... Dubla Nemesis, de gheaţă apare-nainte de zori gâtlej fără greaţă vărsând candori. Şi clatină, clatină, clatină în brumă şi rouă inima dinte de platină dulci două, dulci două... ... Continuare»

   
 • Vasile Pârvan, stâlpul, de Nichita Stănescu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

  Vasile Pârvan, de Nichita Stănescu, este o proză a cărei primă ediţie a fost publicată în „Luceafărul” nr. 11 din 14 martie 1970. În volum: Cartea de recitire, 1972; ediţia a II-a, 1978; Amintiri din prezent, 1985; Fiziologia poeziei, 1990 (fragmente). Proza este alcătuită din 11 părţi: Despre neputinţa de a plânge, Despre neputinţa de a visa, Despre neputinţa de a râde, Despre neputinţa de a da îndărăt, Despre neputinţa de a trăi degeaba, Despre neputinţa de a iubi până la capăt, Despre neputinţa de a stabili istoria, Despre neputinţa de a stabili centrul lumii, Despre neputinţa de a mânca abstract, Despre neputinţa de a trăda şi Din nou despre neputinţa de a trăi degeaba. Fragment Trist fiind, îmi rămăsesem mie însumi larg. M-am gândit să rup un fir de iarbă, să-l sărut şi să i-l trimit lui Vasile Pârvan. Dar iarba este sub zăpadă; adică nu este ... Continuare»

   
 • O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867, de Titu Maiorescu (rezumat literar, comentariu literar, aprecieri critice)

  Studiul O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867 are un puternic caracter didactic, urmărind să iniţieze pe tinerii scriitori în problemele mai generale ale artei. Obiectivul propus de Titu Maiorescu era delimitarea raportului dintre formă şi fond în poezie. De aceea îşi împarte cercetarea în două capitole: - Condiţiunea materială a poeziei, în care analizează conceptul de „formă” în artă; - Condiţiunea ideală a poeziei, în care discută conceptul de „fond”, de conţinut, în artă. Punctul de plecare al ideilor dezvoltate de Maiorescu se află în estetica lui Hegel, care disociază adevărul de frumos, considerând că spiritul universal sau, cum spune el, Ideea Absolută, se relevă atât prin adevăr, cât şi prin frumos. De adevăr se ocupă ştiinţa, frumosul este exprimat prin arte. „Adevărul cuprinde numai idei, pe când frumosul cuprinde ... Continuare»

   
 • Oprişanul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

  Oprişanul, de Vasile Alecsandri, este un cântec bătrânesc alcătuit din două strofe. Oprişanul I Colo-n ţara muntenească, Ţară dulce, românească, Ca şi cea moldovenească, În oraş, la Bucureşti Sunt curţi nalte şi domneşti, Iar în curţi o sală mare Unde şede la prânzare Mihnea-vodă cel cruntat De boieri înconjurat. „Boieri mari, boieri de rând! (Zice domnul închinând) Toţi mâncaţi, cu toţii beţi Şi cu bine petreceţi; Numai unul poftă n-are De băut şi de mâncare, Cantar Slutul, armaş mare! Ori bucatele nu-i plac, Ori de noi nu-i este drag!” Boierimea-ncet râdea, Iar Cantarul răspundea: „Alei! doamne Mihnule, Mihnule netihnule! Alei! tu, stăpânul meu, Lumina-te-ar Dumnezeu! Bucatele tale-mi plac Şi de oaspeţi îmi e drag, Dar unde s-au pomenit, S-au văzut şi auzit Două săbii într-o teacă, Doi domni în ... Continuare»

   
 • Personajele alegorice ale fabulei „Bivolul şi coţofana”, de George Topârceanu

  Bivolul şi coţofana, de George Topârceanu, face parte din Fabulele pentru copii, publicate între 1930-1936 şi incluse postum în volumele de poezii ale autorului. Ca fabulist, George Topârceanu îşi valorifică din plin resursele comice ale liricii, dând adevărate miniaturi, în care teme şi motive specifice fabulei sunt tratate în mod original. În Bivolul şi coţofana, personaje sunt aparent nătângul bivol, coţofana isteaţă, dar utilă acestuia, şi naivul căţel, care încearcă să profite de împrejurare. Căţelul observă că bivolul poartă în spate o coţofană ce se plimbă în voie „Când în sus şi când în jos” şi cugetă că ar putea şi el să se urce în spatele fiorosului animal: „- Ah, ce mare dobitoc! / Nu-l credeam aşa de prost / Să ia-n spate pe oricine... / Ia stai, frate, că e rost / Să mă plimbe şi pe mine”. Punctul ... Continuare»

   
 • Enunţarea argumentelor poeziei „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, de Lucian Blaga (comentariu literar / rezumat literar)

  Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, de Lucian Blaga, este o artă poetică, deoarece autorul îşi exprimă crezul liric (propriile convingeri despre arta literară şi despre aspectele esenţiale ale acesteia) şi viziunea asupra lumii. Prin mijloace artistice sunt redate propriile idei despre poezie (teme, modalităţi de creaţie şi de expresie) şi despre rolul poetului (raportul acestuia cu lumea şi creaţia, problematica cunoaşterii). Este o artă poetică modernă pentru că interesul autorului este deplasat de la tehnica poetică la relaţia poet-lume şi poet-creaţie. Relaţia dintre viziunea autorului asupra poeziei şi expresionism se concentrează în jurul unor aspecte relevate în textul poetic: exacerbarea eului creator ca factor decisiv în raportul interrelaţional stabilit cu cosmosul, sentimentul absolutului, interiorizarea şi spiritualizarea peisajului, tensiunea lirică. Recomandări • Ipoteza poeziei „Eu nu strivesc ... Continuare»

   
 • Legenda Miozotisului, de Alexandru Macedonski (rezumat literar / comentariu literar)

  Legenda Miozotisului, de Alexandru Macedonski, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în 1882 în volumul Poezii. Recomandări • Lara, de Alexandru Macedonski (rezumat literar / comentariu literar) • Lâna de aur, de Alexandru Macedonski (rezumat literar / comentariu literar) • Le calvaire de feu, de Alexandru Macedonski (rezumat literar / comentariu literar) • Leat, de Alexandru Macedonski (rezumat literar / comentariu literar) • Legenda Siminocului, de Alexandru Macedonski (rezumat literar / comentariu literar) • Legenda stâncii de la Rucăr, de Alexandru Macedonski (rezumat literar / comentariu literar) • Lewki, de Alexandru Macedonski (rezumat literar / comentariu literar) • Libelule, de Alexandru Macedonski (rezumat literar / comentariu literar) • Lui Carol Scrob, de Alexandru Macedonski (rezumat literar / comentariu literar) • Lui Cetalo Pol, de Alexandru Macedonski (rezumat literar ... Continuare»

   
 • Biografia, viaţa, activitatea şi opera literară a lui Constantin Stamati

  Constantin (Costache) Stamati (1786, Huşi sau Iaşi - 12 septembrie 1869, Ocniţa, Hotin) - scriitor şi traducător. Nepot de frate al mitropolitului Iacov Stamati, tatăl lui Stamati, paharnicul Toma, s-a stabilit în 1812 cu familia la Chişinău. Stamati învaţă la Iaşi şi ocupă unele slujbe în cancelaria vistieriei Moldovei, apoi este funcţionar în administraţia rusească a Basarabiei, cavaler, din 1826, al ordinului „Sf. Ana”. Era un bun cunoscător al limbilor franceză, rusă şi greacă, cu numeroase lecturi din clasici şi romantici. L-a cunoscut la 1821 pe Puşkin, exilat pe atunci la Chişinău, şi pe P. Svinin, unul dintre apropiaţii poetului rus V.A. Jukovski. Era prieten (şi rudă) cu Alexandru Hâjdeu, tatăl lui B.P. Haşdeu, avea legături cu Gheorghe Asachi, Neculai Dimachi, Costache Conachi şi Mihail Kogălniceanu. Câteva poezii i-au apărut în revistele şi almanahurile vremii: „Albina românească” ... Continuare»

   
 • Tabloul II al poeziei „Luceafărul”, de Mihai Eminescu (comentariu literar / rezumat literar)

  Tabloul al doilea al poeziei Luceafărul, de Mihai Eminescu, este o idilă pastorală între două fiinţe aparţinând aceleiaşi lumi. Cadrul naturii este dominat de spaţiul uman-terestru, celălalt plan, universal-cosmic, fiind puţin reprezentat. Fata se individualizează prin nume, Cătălina, şi prin înfăţişare, iar Luceafărul este doar aspiraţie spirituală, ideal. Tabloul începe prin prezentarea lui Cătălin, „viclean copil de casă”, căruia eul liric îi face un scurt portret, în care tonul ironic este evident: „îndrăzneţ cu ochii”, cu „obrâjei ca doi bujori” şi care o urmăreşte „pânditor” pe Cătălina. Numele celor doi, Cătălin şi Cătălina nu este întâmplător acelaşi, deoarece ei sunt exponenţii individuali ai aceleiaşi speţe omeneşti. Întâlnirea celor doi pământeni seamănă cu dragostea dintre un flăcău şi o fată de la ... Continuare»

   
 • Imnul viţei de vie, de Ioan Alexandru (comentariu literar / rezumat literar)

  Imnul viţei de vie, de Ioan Alexandru, este o poezie. De unde-ai fost adusă aici între păduri Şi ai rămas şi te-ai deprins pe sate Şi te-ai întins şi nu ţi-ai dat răgaz Şi-acum eşti stăpână peste toate Te-ai apucat de dealuri te-ai căţărat pe munţi Şi spânzurat de-a valma pe fiecare casă Şi pe fântâni pe cumpene te-ai prins Şi-acum eşti fecioară şi mireasă Te-ai oblojit în cel mai prost pământ La marginile aşezărilor străină Şi te-ai luat la trântă cu-acest sălbatec vânt Şi te-ai zbătut în stâncă şi ţărână Pe drumurile Romei prin codri seculari În Transilvanie desferecată Ai tot săpat prin veacuri dedesubt Până rămas-a Patria sub roată În barba porţilor te-ai încuibat Cu vrejurile aspre descărnate Şi tot ai supt din lemn un legământ Pân-a crescut în jurul lui cetate În spini ... Continuare»

   
 • CIF

  În business, CIF este o abreviere pentru cost, insurance and freight. Este baza unui contract de export, în care vânzătorul achită costul de expediere a unor mărfuri şi al asigurării acestora până la portul de destinaţie. Intr-un asemenea contract, vânzătorul trimite documentele de posesie a mărfii printr-o bancă. Pentru a putea obţine mărfurile, cumpărătorul trebuie să plătească la primirea documentelor. Se afirmă că în cazul unui contract CIF, cumpărătorul achită mai degrabă pentru documente, decât pentru mărfuri, deoarece, dacă documentele sunt în ordine, preţul trebuie plătit, chiar dacă bunurile au fost pierdute. Pentru asemenea situaţii, cumpărătorul deţine poliţa de asigurare care recompensează pierderile. • C&f • CIFCI • FOB ... Continuare»

   
 • Comuna Nuşfalău, judeţul Sălaj

  Nuşfalău este o comună situată în judeţul Sălaj, regiunea istorică Transilvania, România. Organizarea administrativă a comunei include două sate componente: Bilghez şi Nuşfalău. Reşedinţa comunei este satul Nuşfalău. • Comune din judeţul Sălaj • Oraşe din judeţul Sălaj • Localităţi din judeţul Sălaj • Structura administrativă a judeţului Sălaj ... Continuare»

   
 • Unitate strategică de activitate

  În marketing, unitatea strategică de activitate este un element strategic al unei firme, reprezentat sub forma unor diviziuni independente, cu misiuni şi obiective separate de celelalte diviziuni. Exemple de unităţi strategice de activitate: linia de produs a diviziei, un singur produs al diviziei, o marcă a firmei etc. ... Continuare»

   
 • Ramburs

  Rambursul reprezintă restituirea de către consumator/utilizator a contravalorii mărfurilor expediate (inclusiv taxele de expediere) sau a serviciilor prestate. Într-un alt sens, rambursul este un sistem de expediere a mărfurilor pe baza căruia destinatarul se obligă să achite contravaloarea lor furnizorului sau cărăuşului numai atunci când mărfurile au sosit la destinaţie. ... Continuare»

   
 • Fond pentru riscuri şi cheltuieli

  În finanţe, fondul pentru riscuri şi cheltuieli este un fond constituit dintr-o cotă procentuală din fondul de salarii ce se virează la dispoziţia organismelor de protecţie a handicapaţilor. ... Continuare»

   
 • Eficienţă ecologică

  Eficienţa ecologică este o caracteristică a activităţii de protecţie a mediului înconjurător în care efectele prevenirii şi înlăturării dezastrelor naturale şi regenerării mediului natural justifică alocarea şi utilizarea de resurse economice. Eficienţa ecologică exprimă eforturile care trebuie întreprinse pentru a aduce parametrii mediului natural în limitele normale de evoluţie, cerute de echilibrul ecologic. Folosirea de resurse pentru a studia tainele echilibrului ecologic şi pentru a acţiona în direcţiile prevenirii şi înlăturării efectelor negative ale factorilor perturbatori şi păstrării unui mediu favorabil vieţii reprezintă esenţa eficienţei ecologice a activităţii de protecţie a naturii. Criteriul eficienţei ecologice, care impune cu necesitate alocarea şi utilizarea de resurse pentru activitatea de protecţie a mediului natural izvorăşte din egalitatea şanselor generaţiilor care coexistă ... Continuare»

   
 • Executarea hotărârii arbitrale

  Executarea hotărârii arbitrale este o modalitate prin mijlocirea căreia se asigură organizaţiei socialiste creditoare realizarea drepturilor ce i-au fost acordate prin hotărârea arbitrală. De regulă, hotărârile arbitrale se execută de bună voie, legea prevăzând sancţiuni împotriva celor care nu iau măsuri pentru executarea lor. Dacă hotărârea arbitrală nu este executată de bună voie, potrivit legii există posibilitatea executării ei pe cale silită. Când hotărârea arbitrală are ca obiect obligarea debitorului la plata unei sume de bani, executarea silită se face prin intermediul băncii, care, la cererea creditorului, este obligată să efectueze decontările ce rezultă din hotărâre (fără a fi necesară vreo acceptare a debitorului). În cazul când hotărârea are ca obiect obligarea debitorului la o altă prestaţie decât plata unei sume de bani (de exemplu predarea unui bun, executarea ... Continuare»

   
 • Procuratio in rem suam

  Procuratio in rem suam este o locuţiune latină care înseamnă „preocuparea pentru propriul interes”. ... Continuare»

   
 • Contract de depunere de economii băneşti la CEC

  Contractul de depunere de economii băneşti la CEC este o varietate a contractului de depozit care constă în acordul de voinţe realizat între Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în calitate de depozitar, şi o persoană fizică sau juridică, în calitate de deponent, pe baza căruia depozitarul primeşte spre păstrare sumele de bani încredinţate de deponent, cu obligaţia de a i le restitui integral sau parţial la prima cerere ori la termenul stabilit şi de a-i plăti dobânzi ori câştiguri (sau şi dobânzi, şi câştiguri). Sumele de bani depuse la CEC intră în aria de cuprindere a creditului public. Ca atare, ele pot fi folosite de depozitar în armonie cu nevoile dezvoltării economiei naţionale. Statul garantează restituirea lor, dreptul la restituire putând fi exercitat oricând de către titular. Acest drept este imprescriptibil. Legea obligă pe depozitar să păstreze secretul depunerilor ... Continuare»

   
 • Ştefan Zeletin

  Ştefan Zeletin (Motăş) (19 iunie 1882, sat Burdusaci, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău - 20 iulie 1934, Bucureşti) - filozof, sociolog, economist, politolog, scriitor, publicist şi profesor universitar. Este cel de-al cinci lelea copil al văduvei Catinca Motăş, dar şi fiu al răzeşului Chiriac, tatăl său natural şi cel de-al doilea soţ al acesteia. S-a stins din viaţă la numai 42 de ani în urma unei boli incurabile pentru acel timp (tuberculoză) şi agravată de un reumatism infecţios dobândit pe front în timpul primului război mondial. Primele patru clase primare le urmează la şcoala din Burduşeni, iar pe a cincia în comuna Coasta Lupei, de lângă Nicoreşti. Cheltuielile costisitoare cu şcoala din acea vreme nu i-au permis familiei Chiriac să-şi dea fiul să urmeze cursurile secundare. Zeletin fuge însă de acasă şi se opreşte la Liceul „Codreanu” din Bârlad, pe care îl părăseşte repede din ... Continuare»

   
 • Tudor Iosifaru

  Tudor Iosifaru (29 mai 1965, Râmnicu Vâlcea) - publicist. ... Continuare»

   
 • Mirela Dacici

  Mirela Dacici (1 ianuarie 1977, Bucureşti) - psiholog. ... Continuare»

   
 • Opoziţie de fază

  Opoziţia de fază este un defazaj de 180° între două mărimi sinusoidale de aceeaşi frecvenţă. ... Continuare»

   
 • Ex II

  Ex II este un simbol pentru protecţie antiexplozivă. ... Continuare»

   
 • Insulele Wallis şi Futuna

  Wallis şi Futuna sunt un grup de insule situat în sudul Oceanului Pacific. Este un teritoriu autonom aparţinând Franţei; cuprinde cele două grupuri de insule Wallis şi Futuna. Sediul administrativ se află în satul Matautu, pe insula Uvea. Până în 1961 a fost protectorat sub autoritate franceză, anexat Noii Caledonii. ... Continuare»

   
 • Prinţ de Wales

  Prinţ de Wales este un titlu acordat moştenitorului tronului britanic. În 1301, Eduard I al Angliei i-a oferit acest titlu fiului său Eduard, după cucerirea Ţării Galilor şi execuţia ultimului prinţ galez (1283). De atunci, acest titlu se acordă primului născut de sex masculin al familiei regale engleze. Titlul încetează să existe când un prinţ de Wales devine rege; se acordă din nou primului născut de sex masculin al regelui. ... Continuare»

   
 • Testamentul regelui Carol I

  Testamentul meu, scris şi iscălit de propria mea mână la 14/25 februar 1899, în Capitala mea, Bucureşti. Scris de mine în luna lui februar 1899, pentru a fi publicat prin „Monitoriu" după moartea mea, cu rugămintea ca ultima mea voinţă şi dorinţă să fie urmate tocmai cum le-am descris aici de propria mea mână, fiind încă voinic şi sănătos. Având aproape 60 de ani, privesc ca o datorie ca să mă hotărăsc a lua cele din urmă dispoziţii. Alcătuind acest testament, mă gândesc, înainte de toate, la iubitul meu popor, pentru care inima mea a bătut neîncetat şi care a avut deplină încredere în mine. Viaţa mea era aşa strâns legată de această de Dumnezeu binecuvântată Ţară, că doresc să-i las, şi după moartea mea, dovezi vădite de adâncă simpatie şi de viul interes pe care le-am avut pentru dânsa. Zi şi noapte m-am gândit la fericirea României ... Continuare»

   
 • Gabriel Ştrempel

  Gabriel Ştrempel (8 septembrie 1926, Pomi, judeţul Satu Mare) este un istoric, filolog, editor şi bibliograf. Este fiul Mariei (născută Crişan) şi al lui Ioan Ştrempel, agricultori. A fost elev al liceelor „Mihai Eminescu" din Satu Mare (1937-1940, 1945-1947) şi „I.C. Brătianu" din Piteşti (1942-1945, în refugiu), va urma Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti (1947-1951). Îşi susţine doctoratul în istorie medievală şi paleografie românească în 1967, la Universitatea din Cluj, cu lucrarea Copişti de manuscrise româneşti până la 1800, apărută în 1959. Întreaga activitate ştiinţifică o desfăşoară în cadrul Bibliotecii Academiei Române, ca şef al secţiei de manuscrise şi carte rară (1954-1975), director adjunct (1975-1993) şi director general. A fost profesor asociat la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti şi preşedinte executiv al Fundaţiei „N ... Continuare»

   
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți codul de verificare pentru a transmite mesajul.

24022