• Ringraziamenti e riferimenti critiche di George Călinescu su Mihai Eminescu

  Eminescu si fa notare anche per la qualità di essere un grande erotico, di sollevare il modo ancestrale di turbamento sessuale ad una quota quasi mai raggiunta da un altro poeta. Ipoeti erotici sono in generale degli epicurei liberati dalla servitù della passione attraverso l’esperienza. Più serio nelle sue emozioni, Goethe non superò nemmeno lui i limiti di passioni controllate con calma per il tramite della riflessione. In Eminescu però è la gravità che ci stupisce. Così ama il popolo, una sola volta, durante il rifiorire della vita virile e nubile. Eminescu prolunga questo frattempo di crisi sessuale primaria, rimanendo sempre nella fase puberale, sublimando alquanto in sé stessa un’età ferma. Se per la solennità e l’innocenza della crisi erotica della specie intendiamo „spiritualità”, ovviamente il poeta e lungi dai modi di un brutale sensualista, essendo serio nell’amore ... Continuare»

   
 • Paralelă literară între personajele Răzvan şi Vidra din drama „Răzvan şi Vidra”, de B.P. Haşdeu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

  Pe scurt • Conflictul, desfăşurat între nemulţumire şi aspiraţie, implică ambele personaje. • Răzvan şi Vidra sunt însinguraţi şi excluşi social. • Întâlnirea dintre cei doi eroi se produce într-un moment de criză. • Amândoi vor să cucerească prestigiul lumii, dar pe căi diferite. • Vidra este fiinţa raţională, capabilă să-şi controleze emoţiile, iar Răzvan, înlănţuit de slăbiciuni şi complexe, este corupt de patima înălţării. • Cei doi eroi se completează, înving, dar nu se pot bucura de izbândă. • Personaje romantice, supuse transformării şi invadate de sentimente şi emoţii diverse (uneori contradictorii), Răzvan şi Vidra ilustrează două căi spre libertatea individuală: moartea şi perpetuarea. Pe larg După cum sugerează titlul, drama lui B.P. Haşdeu se construieşte pe un conflict la care participă în egală măsură cele ... Continuare»

   
 • Portretul doamnei Ruxanda din nuvela „Alexandru Lăpuşneanul”, de Costache Negruzzi

  Plan literar - doamna Ruxanda ocupă un loc aparte în cadrul nuvelei Alexandru Lăpuşneanul; - autorul evidenţiază însuşirile alese ale personajului prin portretul literar pe care i-l realizează; - mai întâi este prezentată vestimentaţia, apoi coafura şi frumuseţea fizică; - îmbrăcămintea şi ţinuta ei degajă somptuozitate; - o caracterizează totuşi modestia şi gustul ei pentru fru­mos; - degajă gingăşie şi delicateţe sufletească, însuşirile fizice presupunându-le şi pe cele morale; - portretul fizic, este structurat pe o serie de determinări adjectivale; - se remarcă numărul mare de arhaisme prin care se rea­lizează culoarea locală; - portretul realizat de scriitor se integrează organic în economia operei. Tratarea subiectului Un loc aparte în cadrul nuvelei Alexandru Lăpuşneanul, de Costache Negruzzi, îl ocupă doamna Ruxanda deoarece are un rol deosebit în evoluţia ... Continuare»

   
 • Ovidiu Ghidirmic - biografia, viaţa, activitatea şi opera literară

  Ovidiu Ghidirmic (27 august 1942, satul Greceşti, comuna Valea Stanciului, judeţul Dolj) - critic şi istoric literar. Fiul lui Ion Ghidirmic, funcţionar, şi al Ioanei (născută Meluşel). A absolvit Liceul „Nicolae Bălcescu” din Craiova (1960) şi Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti (1965). Profesor secundar la Centrul Şcolar Agricol din Calafat (1965-1966); referent literar la Teatrul Naţional din Craiova (1966-1967); redactor la revista „Ramuri” (1967-1974) şi la Editura Scrisul Românesc (1974-1975); bibliograf la Biblioteca judeţeană Dolj (1975-1980); cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova al Academiei Române (din 1980). Intensă activitate publicistică în revista „Ramuri” şi în ziarul local, „Înainte”. Colaborator al revistelor „România literară”, „Luceafărul”, „Familia” ... Continuare»

   
 • Construcţia discursului narativ al romanului „Mara”, de Ioan Slavici (comentariu literar / rezumat literar)

  Romanul tradiţional Mara, de Ioan Slavici, este alcătuit din 21 de capitole ce poartă câte un titlu semnificativ. „Construcţia romanului e sigură, bine rostogolită, cu nimic artificial nicăieri, iar încheierea vine când toate faptele sunt coapte spre a-şi da rodul.” Recomandări • Tema romanului „Mara”, de Ioan Slavici (comentariu literar / rezumat literar) • Titlul romanului „Mara”, de Ioan Slavici (comentariu literar / rezumat literar) • Modurile de expunere ale romanului „Mara”, de Ioan Slavici (comentariu literar / rezumat literar) • Planurile narative ale romanului „Mara”, de Ioan Slavici (comentariu literar / rezumat literar) • Construcţia subiectului romanului „Mara”, de Ioan Slavici (rezumat literar / comentariu literar) • Expoziţiunea romanului „Mara”, de Ioan Slavici (comentariu literar / rezumat literar) • Intriga ... Continuare»

   
 • Ce simplu mi-ar fi, dacă nu te-aş iubi, de Adrian Păunescu (rezumat literar / comentariu literar)

  Ce simplu mi-ar fi, dacă nu te-aş iubi, de Adrian Păunescu, este o poezie alcătuită din şapte strofe şi care a fost scrisă la 31 decembrie 1996 - 1 ianuarie 1997 la Bucureşti. Altceva nu-i nimic Şi mereu mă complic Şi ce simplu mi-ar fi, Dacă nu te-aş iubi. Dacă m-aş lua după pretexte, dacă-aş trage unde e uşor, nici nu trebuia s-aud de tine şi-mi era mai de folos să mor. M-am băgat de bună voie slugă, dragostei morale ce ţi-o port, dar pricep că mi-ar fi fost rentabil să privesc destinul ca pe-un sport. Nu-i o simplă încăpăţânare, pentru un ambiţios pariu, dar aleg o cale complicată, tocmai din motivul că sunt viu. Eu detest relaţia burgheză, decorată circumstanţial, mă închin la legile naturii şi salut iubirea, ca scandal. Mama ei de viaţă prefăcută, tatăl ei de soartă la mezat, te iubesc în felul unui trăznet, te prefer aşa cum s-a-ntâmplat. Greu îmi e şi ... Continuare»

   
 • Fără cuvinte, de Elena Farago (rezumat literar / comentariu literar)

  Fără cuvinte, de Elena Farago, este o poezie alcătuită din trei strofe. Şi nu-i ştiută şoaptă a gândului - ci când Stăpân se-nalţă dorul tăcerilor din minte, E-un cântec ce nu-şi are nici nume, nici cuvinte Nu-i ruga, şi nici jale, şi-i totuşi trist şi blând. Şi nu mă-ncerc vreo vorbă să-i potrivesc, mă tem - Că l-aş preface-n gânduri, şi gândurile dor, Că-s răzvrătiri nebune adesea-n graiul lor, Pe când supusă sorţii aşa-s şi doar te chem… Îşi creşte vremea stăvili pe drumul dintre noi Şi tot mai greu le număr, şi-s tot mai ne-ndurate… Ce bine le mai ştie tăcutul cânt pe toate Şi nu ştiu cine-mi spune că îl ascultă doi. Recomandări • Bondarul leneş, de Elena Farago (rezumat literar / comentariu literar) • Căţeluşul şchiop, de Elena Farago (rezumat literar / comentariu literar) • Cântă astăzi viaţa, de Elena ... Continuare»

   
 • Biografia, viaţa, activitatea şi opera literară a lui Nicolae Orăşanu

  Nicolae T. Orăşanu (1833, Craiova - 7 august 1890, Negreni, judeţul Olt) - scriitor şi gazetar. Venit de timpuriu la Bucureşti, Orăşanu învaţă la şcoala de la „Sf. Sava”. Cea mai frumoasă „pagină” a vieţii sale o constituie cele trei „zile sfinte” - 22, 23 şi 24 ianuarie 1859. Atunci, cum îşi aminteşte el, cu inocentă fanfaronadă, mobilizând mulţimea şi exercitând în acest mod o presiune asupra deputaţilor, Orăşanu ar fi contribuit într-un fel la alegerea ca domnitor, şi în Muntenia, a lui Al. I. Cuza. De altminteri, când principele îşi va face intrarea în Bucureşti, Orăşanu, alături de Grigore Serrurie, e în fruntea unei delegaţii care-i iese în întâmpinare. Totuşi, chiar în timpul domniei lui Cuza, suportă cinci detenţiuni:, rememorate în Întemniţările mele politice (1861). Fire turbulentă, cu agresivităţi necontrolate ... Continuare»

   
 • Scena secerişului din romanul „Moromeţii”, de Marin Preda (comentariu literar / rezumat literar)

  Scena secerişului din romanul Moromeţii, de Marin Preda, prezintă datini din viaţa satului tradiţional, constituindu-se într-o adevărată monografie a obiceiurilor şi ritualurilor statornicite aici din timpuri străvechi. Culegerea roadelor pământului este un moment de bucurie, de consonanţă deplină a omului cu ritmurile naturii. Secerişul are reguli precise, impuse de tradiţia străbună: cel mai vrednic dintre copii este cel care, simbolic, porneşte recoltarea grânelor, măsurând cu pasul „staţiile”, părţile de loc pe care va trebui să le ducă fiecare secerător la capăt, apoi „începe să taie spicele şi să arunce mănunchiurile în urmă”, iar tatăl leagă snopii şi-i aşează în clăi. Femeile se ocupă de mâncare pentru secerători, iar în anul acesta recolta fusese foarte bună, de aceea o veselie nemaipomenită îi cuprinsese pe toţi, Catrina lăudându-l pe Cel de ... Continuare»

   
 • Germinal, de Emile Zola (comentariu literar / rezumat literar)

  Emile Zola (1840, Franţa - 1902) - scriitor. • Titlul original: Germinal • Prima ediţie: 1885 • Primul editor: Charpentier (Paris) Cei interesaţi de întrepătrunderea literaturii cu politicul ar trebui să citească acest celebru roman exploziv, despre conflictul de clasă şi tulburările sociale din minele de cărbune din nordul Franţei, din anii 1860. Viaţa împovărătoare şi vulnerabilă a muncitorilor din subteran, prezentată fără concesii de Zola, în paralel cu luxul, distracţia şi siguranţa existenţei burgheze a provocat controverse. Titlul evocă a şaptea lună a calendarului revoluţionar francez, asociată cu insurecţia în masă, revolte, violenţă, sărăcie şi foamete. Toate sunt prezente în povestea centrală din Germinai: izbucnirea şi eşecul unei greve generale şi consecinţele sale universal negative. Naraţiunea principală urmăreşte asimilarea emoţională şi politică a lui Etienne Lantier ... Continuare»

   
 • Cavalerul, de Heinrich Heine, traducere de Şt. O. Iosif (comentariu literar / rezumat literar)

  Cavalerul, de Heinrich Heine, este o poezie alcătuită din şase strofe şi tradusă în limba română de Şt. O. Iosif şi dedicată lui Dimitrie Anghel. A fost odinioară un cavaler tăcut, Cu ochii melancolici, obrajii de zăpadă. Tărăgănat şi şubred, pustiu şi abătut, El hoinărea pe uliţi, dat visurilor pradă. Era aşa de ţeapăn, stângaci, dus în extaz! La geamuri flori şi fete râdeau de el cu haz, Când, şovăind în umblet, se poticnea, sărmanul! Ades, pierdut în umbră, stătea-ntr-un colţişor, Fugind de ochii lumii, în casa-i solitară. Şi braţele-amândouă el le-ntindea cu dor, Ci nu scotea o şoaptă în liniştea de seară. La miezul nopţii însă creştea un freamăt lin Şi-un cântec sau descântec bizar, ca din senin, Şi cineva la uşă uşor de tot îi bate... Iubita-i intră, - iat-o alunecând uşor Într-un veşmânt de spumă ... Continuare»

   
 • Publicaţiile lui I.L. Caragiale

  La scurt timp după jubileul mai mult nereuşit, urmează însă loviturile, în serie. Cea dintâi a îmbrăcat, aparent, caracterul unei măsuri economice. Ministrul de Finanţe al noului cabinet format de partidul liberal, în urma schimbării de guvern, socoteşte că postul de registrator şef, ocupat de I.L. Caragiale, nu este necesar şi îl suprimă, la data de 1 aprilie. De pe urma acestui „poisson d’avril”, scriitorul rămâne iarăşi şomer, renta din moştenirea Momuloaici nefiind suficientă pentru întreţinerea familiei lui. Avizat din vreme de acest accident financiar, umoristul scoate la aceeaşi dată o serie nouă a periodicului „Moftul român”, săptămânal, cu numeroase colaborări sub semnătură. El întâmpină suprimarea cu spirituale versuri şi cu „un sfat la o săptămână”: „Economia este muma avuţiilor: dacă ţi s-a suprimat postul prin noul ... Continuare»

   
 • Buckingham şi Carol I

  Cine priveşte atent, în portretele lui Van Dyck, tristul şi frumosul chip al lui Carol I se miră mai puţin de nenorocirile care au dat peste dânsul. Există în trăsăturile sale nobleţe, cinste, timiditate, dar şi un fel de sumbră încăpăţânare. Regele Carol era un bărbat cast şi pios. Roşea când auzea un cuvânt nelalocul lui şi rămânea tăcut când nu‑i plăcea vreo atitudine. Lipsit de imaginaţie, nu prevedea niciodată reacţiile supuşilor săi. Când reacţiile acestea îi erau ostile, se simţea surprins, şi o violenţă oarbă - violenţa timizilor - îl cuprindea. Avea sincera dorinţă de a face lucrurile cum trebuie, dar se fixase la un sistem de idei pe care nici discuţiile, nici experienţa nu l‑au putut modifica vreodată. „A murit repetând afirmaţiile pe care le făcuse toată viaţa”. A fost o nenorocire pentru el că începuturile domniei sale s‑au asociat ... Continuare»

   
 • Comuna Castelu, judeţul Constanţa

  Castelu este o comună situată în judeţul Constanţa, regiunea istorică Dobrogea, România. Organizarea administrativă a comunei include două sate componente: Castelu şi Nisipari. Reşedinţa comunei este satul Castelu. • Comune din judeţul Constanţa • Oraşe din judeţul Constanţa • Localităţi din judeţul Constanţa • Structura administrativă a judeţului Constanţa ... Continuare»

   
 • Comuna Pomezeu, judeţul Bihor

  Pomezeu este o comună situată în judeţul Bihor, regiunea istorică Crişana, România. Organizarea administrativă a comunei include 8 sate componente: Câmpani de Pomezeu, Coşdeni, Hidiş, Lacu Sărat, Pomezeu, Sitani, Spinuş de Pomezeu şi Vălani de Pomezeu. Reşedinţa comunei este satul Pomezeu. • Comune din judeţul Bihor • Oraşe din judeţul Bihor • Localităţi din judeţul Bihor • Structura administrativă a judeţului Bihor ... Continuare»

   
 • Ius sanguinis

  Ius sanguinis este o locuţiune latină care înseamnă „dreptul sângelui”. ... Continuare»

   
 • Poligen

  Poligenul este un efect (fenomen) genetic în care mai multe gene controlează, prin acţiune comună (mai ales sinergică), realizarea unui anumit caracter ereditar. ... Continuare»

   
 • Indivizibilitatea ipotecii

  Indivizibilitatea ipotecii este o trăsătură caracteristică a dreptului real accesoriu de ipotecă, constând în faptul că el poartă asupra întregului imobil ipotecat, sau asupra tuturor imobilelor ipotecate şi a fiecăruia dintre ele în parte, ca şi în faptul că el garantează întreaga creanţă ipotecară şi fiecare fracţiune a ei în parte. În virtutea indivizibilităţii ipotecii, creditorul poate urmări oricare dintre imobilele ipotecate şi poate să-şi realizeze asupra lui întreaga creanţă, chiar dacă datoria corelativă ar fi fost între timp divizată între mai mulţi moştenitori ai debitorului iniţial. Pe de altă parte, chiar dacă creanţa sa ar fi stinsă în parte, creditorul conservă ipoteca în întregime, pentru garantarea părţii nestinse a creanţei. Creditorul poate renunţa, expres sau tacit, la indivizibilitatea ipotecii. Atunci când creditorul urmăreşte un ... Continuare»

   
 • Drepturi subiective recunoscute de lege autorului unei opere de creaţie intelectuali, pentru ca prin exercitarea lor, respectivul autor si se poată bucura plenar de prerogativele complexe pe care i le conferi dreptul de autor

  Drepturile subiective recunoscute de lege autorului unei opere de creaţie intelectuali, pentru ca prin exercitarea lor, respectivul autor si se poată bucura plenar de prerogativele complexe pe care i le conferi dreptul de autor au acest caracter: - dreptul de acces la operă şi de a o avea la dispoziţie (atunci când opera se află în proprietatea sau posesia altei persoane), dacă acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului de autor; - dreptul de răscumpărare a operei în cazul în care proprietarul doreşte să o distrugă, la preţul de cost al materialului; - dreptul de a copia opera în situaţia în care nu este posibilă returnarea originalului acestuia; - dreptul de a face fotografii ale operei şi de a solicita proprietarului trimiterea reproducerilor proiectelor, în cazul unei structuri arhitecturale. ... Continuare»

   
 • George Eugeniu Lojewski

  George Eugeniu Lojewski (23 aprilie 1943, Suceava) - inginer. ... Continuare»

   
 • Mihai Segărceanu

  Mihai Segărceanu (7 aprilie 1950, Bucureşti) - arhitect. ... Continuare»

   
 • Comuna Câlnic, judeţul Alba

  Câlnic este o comună situată în judeţul Alba, regiunea istorică Transilvania, România. Organizarea administrativă a comunei include două sate componente: Câlnic şi Deal. Reşedinţa comunei este satul Câlnic. • Comune din judeţul Alba • Oraşe din judeţul Alba • Localităţi din judeţul Alba • Structura administrativă a judeţului Alba Subdiviziuni administrative ale judeţului Alba Reşedinţă Alba Iulia Municipii Aiud • Blaj • Sebeş Oraşe Abrud • Baia de Arieş • Câmpeni • Cugir • Ocna Mureş • Teiuş • Zlatna Comune Albac • Almașu Mare • Arieșeni • Avram Iancu • Berghin • Bistra • Blandiana • Bucerdea Grânoasă • Bucium • Câlnic • Cenade • Cergău • Ceru-Băcăinți • Cetatea de Baltă • Ciugud • Ciuruleasa • ... Continuare»

   
 • Armonia sferelor

  Societatea megalitică Trebuie să recunoaştem că societatea care trăia în timpul construirii structurilor megalitice din Insulele Britanice pare într-adevăr prea rudimentară pentru a fi dezvoltat un sistem precis de măsurare. Viaţa acestor oameni trebuie să fi fost grea, implicând o luptă permanentă spre a-şi produce hrana şi a se încălzi. Se cunosc puţine lucruri despre acei oameni. În general, arheologii descoperă ceramică, unelte, resturi de locuinţe, mici obiecte precum greutăţi de lut, statuete etc. Culturile preistorice sunt diferenţiate pe baza ceramicii, pe baza acesteia realizându-se şi încadrarea cronologică a acestora. Principala dezvoltare în construcţii a început aproape de jumătatea celui de-al patrulea mileniu î.Hr., când climatul Insulelor Britanice era mai cald şi mai umed decât astăzi. Se ştie că locuitorii regiunii cultivau grâu şi orz, fiindcă s-au găsit ... Continuare»

   
 • Inducţie electrică

  Inducţia electrică (D) este o mărime vectorială de stare care descrie câmpul electric în corpuri dielectrice, egală cu produsul dintre permitivitatea z a corpului, considerat izotrop şi intensitatea câmpului electric E, D = εE (legea legăturii dintre E, D şi P). Sinonim deplasare electrică. ... Continuare»

   
 • Quiche

  Quiche (k'iche, kiche) este o populaţie indiană din podişurile Guatemalei, cel mai mare dintre grupurile etnice care vorbesc limba maya. Maya Quiche au avut o civilizaţie avansată în perioada precolumbiană. Izvoarele istoriei şi mitologiei lor sunt păstrate în Popol Vuh. Quiche tradiţionali sunt agricultori şi mai au ca ocupaţie ţesutul şi olăritul. Deşi nominal sunt romano-catolici, practică şi ritualuri tradiţionale. Mulţi dintre ei au fost ucişi sau mutaţi în timpul campaniei militare contrarevoluţionare guatemaleze de la începutul anilor 1980. ... Continuare»

   
 • Poliţie secretă

  Poliţia secretă este o poliţie înfiinţată de guvernele statelor pentru a asigura controlul politic şi social. În general clandestină, poliţia secretă a operat separat de poliţia civilă. Exemplele notorii ale secolului XX sunt Gestapo-ul nazist, KGB-ul rusesc şi Stasi din Germania de Est. Tacticile poliţiei secrete includ arestul, încarcerarea, tortura şi execuţia oponenţilor politici şi intimidarea potenţialilor membri ai opoziţiei. ... Continuare»

   
 • IG Farben

  IG Farben este cel mai mare trust de produse chimico-farmaceutice din lume, fondat în Germania şi desfiinţat de Aliaţi, după cel de-Al Doilea Război Mondial. S-a format prin fuziunea unor companii germane care fabricau produse chimice, farmaceutice şi vopsele (Farben). Cei mai importanţi membri ai trustului erau companiile cunoscute astăzi sub numele de: BASF AG, Bayer AG, Hoechst AG, Agfa-Gevaert Group şi Cassella AG. În 1916, acestea au constituit o asociaţie liberă şi au fuzionat oficial în 1925, stabilindu-şi sediul central la Frankfurt. IG Farben a luat o amploare internaţională la sfârşitul anilor 1920 şi în anii 1930. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, trustul a înfiinţat o fabrică de ulei şi cauciuc sintetic la Auschwitz, pentru a profita de prizonierii din lagărul de concentrare. Aceştia erau obligaţi să muncească asemeni unor sclavi, asupra lor făcându-se numeroase experimente cu medicamente ... Continuare»

   
 • Gaucho

  Gaucho este un nume sub care sunt cunoscuţi călăreţii nomazi şi pitoreşti din pampasul argentinian şi uruguayan, deveniţi eroi folclorici vestiţi pentru duritatea lor şi datorită faptului că nu se supuneau legilor. Gauchos erau des întâlniţi începând cu mijlocul secolului XVIII şi până la mijlocul secolului XIX. Iniţial, adunau hergheliile de cai şi turmele de vite care trăiau în sălbăticie pe vastele câmpii aflate la est de Anzi. La începutul secolului XIX, au luptat în armatele care au învins regimul colonial spaniol şi apoi pentru caudillos care doreau să dobândească puterea. Scriitorii argentinieni i-au cântat în operele lor, iar literatura gaucho reprezintă o parte importantă a tradiţiei culturale a Americii Latine. ... Continuare»

   
 • Beiucistan

  Beiucistan este o provincie situată în sud-vestul Pakistanului. Capitala este Quetta. Relieful variat cuprinde munţi, mai ales lanţurile Sulaiman şi Kithar, câmpii întinse, nefertile, deşert arid şi mlaştini. În Antichitate, a făcut parte din Gedrosia. Alexandru cel Mare a traversat-o în 325 î.Hr. A fost inclusă în regatul Bactriana , apoi a fost condusă de arabi, între secolele VII-X d.Hr. S-a aflat sub conducerea Persiei timp de secole, cu excepţia unei perioade când a aparţinut Imperiului Mogul (1594-1638). A devenit colonie a Marii Britanii în 1876 şi provincie britanică a Indiei în 1887. A devenit parte a Pakistanului în 1947-1948, fiind numită provincie separată în 1970. Principalele culturi agricole sunt cele de grâu, sorg şi orez. Industria se bazează pe prelucrarea lânii şi a bumbacului. ... Continuare»

   
 • Aurel Şorobetea

  Aurel Şorobetea (8 septembrie 1946, Braşov) este un poet, prozator şi traducător. Este fiul Ioanei (născută Flămând) şi al lui Ioan Şorobetea, jurist din Josenii Bârgăului, refugiat la Braşov după Dictatul de la Viena. Şorobetea frecventează şcoala primară, gimnaziul şi Liceul „Gh. Bariţiu" la Cluj. Tot aici student, din 1964, al Facultăţii de Filologie de la Universitatea „Babeş-Bolyai", îşi ia licenţa în 1969. Face parte din cea dintâi grupare a revistei „Echinox". Publică primele versuri în 1966, la „Steaua", unde va fi redactor (1971-1988). Mai colaborează cu poezie, proză şi traduceri la „Tribuna", „Amfiteatru", „Familia", „Ateneu", „Viaţa româneasca", „România literară" etc. Debutează editorial în antologia colectivă Eu port această fiinţă, apărută în 1972, iar primul volum de autor îl constituie culegerea de „poeme ... Continuare»

   
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți câmpul de verificare pentru a trimie mesajul.

67368