• Puterea artei, de Nichita Stănescu (comentariu literar, rezumat literar, aprecieri critice)

  Puterea artei, de Nichita Stănescu, este o convorbire literară a cărei primă ediţie a fost publicată „Luceafărul” nr. 14 din 1 aprilie 1972. În volum: Fiziologia poeziei, 1990. Puterea artei Puterea artei, deşi greu de definit, dacă nu imposibil de definit, este totuşi de neconfundat. Într-un fel, arta este cea care uneori a supravieţuit chiar şi istoriei. Popoare dispărute ne vorbesc şi astăzi prin arta lor; există şi astăzi în circuitul universal al valorilor, prin arta lor; şi asta pentru că arta în genere este produsul cel mai specific uman, definind toate diferenţele specifice dintre om şi orice altceva. În esenţa ei arta este foarte puţin legată de materialul care o exprimă; sculptura nereprezentând piatra care o susţine, arhitectura nereprezentând clădirea care o exprimă, muzica neconfundându-se cu sunetele care o compun, poezia având o foarte vagă legătură cu cuvintele ce ... Continuare»

   
 • Ion Creangă - repere biografice, activitatea şi opera literară

  Repere biografice - Ion Creangă s-a născut la Humuleşti, judeţul Neamţ în martie 1837; - începe studiile primare şi gimnaziale la Şcoala din Humuleşti, apoi la Broşteni şi Târgu Neamţ; - din 1854 studiază la şcoala de „catiheţi” din Fălticeni; - este hirotonit diacon şi slujeşte la Iaşi, unde frecventează cursurile Institutului pedagogic din Iaşi avându-l profesor pe Titu Maiorescu; remarcat de acesta, devine institutor; - ca institutor şi apoi pedagog publică manuale pentru şcolile primare în paginile cărora îi apar primele povestiri didactice; - moare la 31 decembrie 1889, la Iaşi, an în care se stinge din viaţă şi prietenul său, Mihai Eminescu. Activitatea literară - în 1875 începe prietenia cu Eminescu, care-l prezintă membrilor societăţii „Junimea”, unde citeşte povestea Soacra cu trei nurori, pe care o va publica în acelaşi an în numărul din ... Continuare»

   
 • Caracterizarea personajului Agripina din nuvela „La Vulturi!”, de Gala Galaction

  Personajele principale ale nuvelei La Vulturi!, de Gala Galaction, sunt moş Dănilă, un bătrân de 80 de ani, mult încercat de soartă, şi fiica sa, Agripina. Acţiunea se petrece într-o zonă muntoasă, pe valea râului Iablanicioara, în timpul mişcării revoluţionare conduse de Tudor Vladimirescu. În prima parte a nuvelei, cu valoare de expoziţiune dezvoltată, Agripina este un personaj de plan secundar. Se spune despre ea că este căsătorită cu Păun Ozun, că aşteaptă cu îngrijorare veşti de la el, plecat să lupte în oastea lui Tudor Vladimirescu, împreună cu alţi zece voinici, înarmaţi pe cheltuiala lui Dănilă. Are trei copii: Măriuca, Vlad şi Păunaş, ultimul doar de două luni, pe care tatăl său nu-l văzuse încă. Din momentul intrigii, reprezentat de năvălirea turcilor în sat, Agripina se situează în prim-planul acţiunii. Pentru a-şi salva copiii, ea fuge către stâna ... Continuare»

   
 • Comentarii, citate, referinţe şi aprecieri critice ale lui Dimitrie Anghel despre Nicolae Iorga

  Un cap de mag, înfăşurat în barbă, apăru şi un glas în care vibrau toate emoţiile, o precipitare de cuvinte, o goană de propoziţii, o fantezie de fraze, se dezlănţuie în aer. O putere elementară de uragan trecea în glasul acela, omul transfigurat, ca un anacrest, ca un rătăcit din altă lume, vorbea făcând procesul boierilor de astăzi... Cuvintele lui biciuiau, arzătoare, ironia îşi arăta dinţii sclipitori, duioşia găsea culori de o frăgezime minunată, cugetarea aprindea licăriri fantastice şi masa aceea de capete tinere, grămada aceea de energii, peste care trecea marele vânt al elocvenţei, se pleca asemeni unui lan de spice, se îngemâna pierzându-şi propria conştiinţă şi făcându-se una. Un gest să fi făcut atunci dominatorul, un singur gest, şi toată masa aceea docilă l-ar fi urmat oriunde şi pretutindeni. Dimitrie Anghel, revista „Ramuri”, 1911 Recomandări ... Continuare»

   
 • Sonoritate, de Man Ray (comentariu literar / rezumat literar)

  Man Ray (27 august 1890, Philadelphia, Pennsylvania, Statele Unite - 18 noiembrie 1976, Paris) este un poet, pictor şi scriitor american, alcătuitor de „texte” poetice insolite. Pictopoezia sa, Sonoritate, este o succesiune de semne similare cu ale unei telegrame, care, transpuse în codul acustic, ar putea da, printr-un sistem de decodificare adecvat, o secvenţă muzicală cu un mesaj plin de semnificaţii. ... Continuare»

   
 • Ochiul lui Turculeţ, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

  Ochiul lui Turculeţ, de Emil Gârleanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în 1907 în volumul Cea dintâi durere. Prietenul mă dojeni: - Pentru ce stai de o bucată de vreme atât de posomorât? Nu mă simţeam tocmai bine; i-am răspuns: - Sunt cam bolnav. - Mofturi! Ţi-a intrat în cap, ca la babe, că eşti bolnav, şi-o ţii morţiş. Priveşte frumuseţea dimprejurul tău şi-o să vezi cum te însănătoşezi. Eşti doar poet! Intram cu trăsura printre lanuri de rapiţă; un vânt uşor legăna floarea galbenă, aurită în revărsarea celor dintâi raze ale soarelui. Pe margini, în zări, pădurile rămâneau în urmă, albăstrii, păreau că lunecă una după alta, pe faţa cerului, ca nişte nori. Câte un ciocârlan se ridica deodată, din faţa calului, şi zbura pe o parte, ciripind ascuţit. Priveliştea îmi întări puţin sufletul. - Ei, şi ... Continuare»

   
 • Comentarii, citate, aprecieri şi referinţe critice despre personajul Nae Caţavencu din drama „O scrisoare pierdută”, de I.L. Caragiale

  „Literatura noastră nu cunoaşte o figură asemănătoare de demagog politic. Tratat în grotesc, ca şi Rică Venturiano, Caţavencu e surprins din unghiuri mult mai diverse şi dobândeşte alt relief. (...) încordat spre parvenire, se adaptează la orice împrejurare şi cade mereu în picioare.” Silvian Iosifescu, I.L. Caragiale _________________________________________________________________________________ „Caţavencu, cu silabele lui stridente şi conturul ridicol, redă perfect pe demagogul latrans.” Garabet Ibrăileanu ... Continuare»

   
 • Fundamentarea ipotezei poeziei „Sara pe deal”, de Mihai Eminescu (comentariu literar / rezumat literar)

  Sara pe deal, de Mihai Eminescu, ne oferă o desăvârşită îmbinare a naturii cu iubirea, teme prin excelenţă romantice, într-o poezie a cărei atmosferă poetică degajă armonie. Există în poeziile eminesciene un veritabil cult al naturii, fie că e vorba de cea îndepărtată, în timp şi-n spaţiu, a naturii originare şi cosmice, fie de cea terestră, cunoscută şi dragă poetului, aşa-numitul „peisaj eminescian” din care nelipsite sunt codrul (sau crângul, pădurea), lacul (sau balta, râul, apa), luna, stelele, florile de nufăr sau de tei, constituite în motive poetice. Un asemenea peisaj este conturat şi-n poezia amintită, în care sentimentul se filtrează printr-o expresie limpede, transparentă. Cadrul înserării ţine de imagistica eminesciană, în care, de astă dată, izvorul este înlocuit de „ape”, şi teiul de salcâm, atmosfera rămânând aceeaşi: ... Continuare»

   
 • Regele Lear al stepelor, de Ivan Turgheniev (comentariu literar / rezumat literar)

  Ivan Turgheniev (1818, Rusia - 1883, Franţa) - scriitor. • Titlul original: Stepnoi korol Lir • Prima ediţie: 1870 (Rusia) • Limba originală: rusă Regele Lear al stepelor, o nuvelă mai puţin cunoscută, este versiunea lui Turgheniev a tragediei shakespeariene. Ea începe, printr-un procedeu narativ de încadrare, cu un grup de prieteni vechi care discută despre tipuri de oameni pe care i-au cunoscut: toţi au întâlnit câte un Hamlet; unul, chiar un Macbeth potenţial. Atenţia tuturor este însă captată de un vorbitor care anunţă că a cunoscut cândva un Rege Lear - ca şi cum aceasta ar fi imposibilitatea supremă şi provocarea absolută în materie de povestit. Acest Lear este Martin Petrovici Harlov, un moşier aristocrat simplu, care inspiră frică şi respect ţăranilor săi. Este enorm într-un sens mitic, cu un spate „de doi metri” şi „cât se poate de rus”. ... Continuare»

   
 • Acteon către fantasmă, de Ion Caraion (comentariu literar / rezumat literar)

  Acteon către fantasmă, de Ion Caraion, este o poezie care a fost publicată în volumul Cârtiţa şi aproapele în 1970. Pasăre cu puii strânşi, tremura pădurea toată. Vânătorii ieşiseră în zori la prologul iepurelui. Tu-n carnea mea urci tot cu scări de alegorii, ciclopi şi temeri. M-au sfâşiat câinii mei, m-am sfâşiat şi eu. Sau mirajul. Dimineaţa porni către o-nţelepciune care nu mai era departe. Ceva dedesubtul sufletului împacă mândria cu sângele. Noroiul a rămas printre pietre ca o eczemă. Năluca a rămas deasupra pădurii. Recomandări • Abia se-aude lumea, de Ion Caraion (comentariu literar / rezumat literar) • Absenţă şi sărbătoare, de Ion Caraion (comentariu literar / rezumat literar) • Absenţe, de Ion Caraion (comentariu literar / rezumat literar) • Absurdă - superbă, de Ion Caraion (comentariu literar / rezumat literar) • Abur ... Continuare»

   
 • Sărbătorirea lui Mihai Eminescu

  Au trecut 124 de ani din ziua de 15 iunie 1889, când, la capătul unei supraomeneşti încercări, s-a săvârşit din viaţă, prometeica personalitate a lui Mihai Eminescu. Peste un an se va fi împlinit o jumătate de veac de la această pierdere şi ţara întreagă, oficialitate şi obşte, de la un capăt al ei la altul, va proslăvi, cu toată cinstea, pe acela, a cărui viaţă pământească a cunoscut grelele chinuri ale mucenicilor dar al cărui duh călăuzeşte şi va călăuzi de-a pururi spiritualitatea românească. Sărbătoarea de peste un an îşi concentrează de pe acum proporţiile şi semnificaţiile. Literaturile tuturor neamurilor cunosc în calendarul lor astfel de date festive. Literatura noastră chiar, nu e săracă în nume glorioase ce se cer reamintite, din când în când. Numele lui Eminescu se conduce de alte legi, decât cele calendaristice. El n-are nevoie de o zi anume, pentru ... Continuare»

   
 • Viaţa politică şi partidele burgheze din Craiova între cele două războaie mondiale

  Viaţa social-politică poartă amprentele sistemului de guvernământ al ţării, cu trăsături mai pronunţate privind fărâmiţarea grupărilor burgheze, trecerea de la un partid la altul a „politicienilor” etc. Grupările politice burgheze craiovene erau dominate de bancheri, moşieri, militari superiori, mari comercianţi şi avocaţi, politicieni al căror obiectiv principal era promovarea, în funcţiile de la municipiu, judeţ şi în parlament, a simpatizanţilor fiecărei organizaţii sau dezidenţe politice. Dominarea vieţii politice locale a aparţinut grupării partidului poporului, liberalilor şi naţional-ţărăniştilor. Gruparea liberală a avut mult timp în fruntea ei pe cel mai mare bancher din Oltenia, Constantin Neamţu, directorul Băncii Comerţului, şi Em. Tătărăscu, în vreme ce gruparea naţional-ţărănistă este condusă de Virgil Potârcă, iar gruparea liberală (Georgistă), de Gh. M. Cantacuzino ... Continuare»

   
 • Stabilire uniformă a preţului de livrare

  În marketing, stabilirea uniformă a preţului de livrare este o strategie de preţ elaborată pe criterii geografice, prin care furnizorul practică acelaşi preţ de vânzare faţă de toţi clienţii, indiferent de localitatea unde se află, preţul incluzând şi cheltuielile de transport. ... Continuare»

   
 • Răspuns la operaţiunea cu primă

  În finanţe, răspunsul la operaţiunea cu primă reprezintă hotărârea sau decizia cumpărătorului care participă la o operaţiune cu primă ca Ia termenul scadent să ridice titlul sau să abandoneze prima. ... Continuare»

   
 • Escontare

  În finanţe, escontarea este o operaţie financiară prin care se diminuează primele încasate anterior la asigurările de viaţă cu dobândă compusă pe care asigurătorul o obţine de la institutele de credit de la datele încasării primelor de asigurare până în momentul îndepărtat al plăţii sumei asigurate. ... Continuare»

   
 • Bancă internaţională privată

  Banca internaţională privată este o bancă comercială specializată, cu sucursale în diferite ţări şi pentru care operaţiunile externe au un rol foarte important. Termenul este utilizat şi pentru instituţiile financiar-bancare interguvernamentale al căror capital provine din două sau mai multe ţări şi a căror activitate este specifică, desfăşurându-se la nivel internaţional sau mondial, depăşindu-se graniţele unor ţări (de exemplu: Banca Reglementelor Internaţionale - BRI, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - BERD, Banca Mondială etc.). ... Continuare»

   
 • Grup naţional al Curţii Permanente de Arbitraj (CPA)

  Grupul naţional al Curţii Permanente de Arbitraj (CPA) reprezintă persoanele numite de un stat ca membri ai CPA în baza art. 44 al Convenţiei de la Haga cu privire la reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale (1907). Fiecare stat are dreptul să-şi desemneze patru persoane pentru o perioadă de şase ani, din rândul cărora statele părţi la un diferend internaţional pot să-şi aleagă arbitrii. Pe lista CPA figurează şi grupul naţional român. ... Continuare»

   
 • Andras Benko

  Andras Benko (21 ianuarie 1923, comuna Feiurdeni, judeţul Cluj) - muzicolog şi profesor. Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul din Cluj Napoca (1946-1950), cu Iuliu Mureşianu (ritmică), Major Ferenc (teorie-solfegiu), Nagy Istvan (dirijat coral), Jodal Gabor (armonie), Max Eisikovits (contrapunct, forme muzicale), Lakatos Istvan (istoria muzicii), Szabo Geza (pian-orgă), Jagamas Janos (folclor), Markos Albert (acustică, orchestraţie) şi Tulogdy Sarolta (pian). Este doctor în muzicologie la Conservatorul Cluj Napoca, cu teza Bartak şi România (1977). Dirijor de cor la diverse formaţii de amatori din Cluj Napoca (1946-1948); secretar la Uniunea corurilor maghiare „Bartok Bela” din Cluj Napoca (1948-1949); asistent (1950-1952), lector (1952-1967) şi conferenţiar (1967-1985) la catedra de istoria muzicii la Conservatorul Cluj Napoca. A publicat studii, articole, recenzii, note etc. în „Muzica”, „Studii de muzicologie” ... Continuare»

   
 • Vladimir Turcuman

  Vladimir Turcuman este un medic. Născut la Corjeut, Republica Moldova. ... Continuare»

   
 • Gabriel Liviu Ispas

  Gabriel Liviu Ispas (4 mai 1977) - avocat. Fiul lui Gheorghe şi Neacşa. ... Continuare»

   
 • Bogdan Marina

  Bogdan Marina (24 august 1965, comuna Răşinari, judeţul Sibiu) - biolog-ecolog şi preşedinte executiv. ... Continuare»

   
 • Constantin Cârstea

  Constantin Cârstea (11 februarie 1953, comuna Brâncoveni, judeţul Olt) - medic, doctor în ştiinţe medicale şi vicepreşedinte. ... Continuare»

   
 • Gheorghiţa Aron

  Gheorghiţa Aron (17 martie 1953, Bucureşti) - medic şi şef laborator de medicină nucleară. ... Continuare»

   
 • Cornelia Bodea

  Cornelia Bodea (9 aprilie 1916, sat Dud, comuna Târnova, judeţul Arad - 29 aprilie 2010, Bucureşti) - istoric, profesor doctor docent, cercetător ştiinţific principal şi academician. Studiile secundare cât şi cele universitare la Bucureşti. Absolventă a şcolii superioare de arhivistică şi paleografie (1937), devine doctor în istorie (1941) şi doctor docent în 1969. Funcţionează după luarea licenţei ca profesor secundar (1938-1948), apoi şi paralel este asistent la catedra de istorie universală, Universitatea Bucureşti (1942-1949). Devine apoi cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, loc de activitate până la pensionare şi după aceea. Din anul 1949, când îşi începe activitatea de cercetător, este şi membră a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. Respectată ca istoric şi cercetător asiduu al istoriei, Bodea este cunoscută şi peste hotare prin participarea ... Continuare»

   
 • Râul Illinois

  Illinois este un râu situat în nord-estul statului Illinois. Este format prin unirea cursurilor de apă Des Plaines şi Kankakee, din Illinois. Curge spre sud-vest, de-a lungul statului, şi se varsă în fluviul Mississippi, după ce parcurge o distanţă de 440 km. Are un bazin hidrografic de 65.000 kmp, uneori extinzându-se în largi acumulări de apă, cum ar fi lacul Peoria. ... Continuare»

   
 • Harrisburg

  Harrisburg este capitala statului Pennsylvania, Statele Unite. Situat în sud-estul statului, pe râul Susquehanna, oraşul a fost fondat aproximativ în 1718, ca punct comercial şi linie de feribot, de către John Harris, care l-a numit Harry's Ferry (Feribotul lui Harry). Din 1785 a devenit cunoscut sub numele de Harrisburg, iar din 1812 este capitala statului. În 1839, aici s-a desfăşurat primul congres al Partidului Liberal, care l-a nominalizat pe William H. Harrison drept candidat la preşedinţie. După terminarea în 1847 a liniei principale de cale ferată Pennsylvania, de la Harrisburg la Pittsburgh, a devenit un centru al transporturilor. Capitoliul, al cărui dom îl imită pe cel al catedralei Sf. Petru din Roma, a fost finalizat în 1906. ... Continuare»

   
 • Dirijat

  Dirijatul (în franceză dirijer, „a conduce, a călăuzi", provenit din latină dirigo, ere „a îndrepta, a alinia") este actul de creaţie prin care interpretul - numit dirijor - dă viaţă unei opere muzicale pentru execuţia căreia este necesar un mare număr de muzicieni (simfonie, operă, oratoriu, cor a capella etc.); lucrarea este de regulă notată în partitură. Încă din antichitate (Egipt, India, Grecia), conducerea unui ansamblu de interpreţi - muzicieni se constituia ca o activitate importantă în redarea muzicii. Iniţial se folosea bătaia sonoră (din palme sau picioare, cu pietre, beţe etc.), ceea ce permitea o oarecare organizare ritmico-temporală a execuţiei; la vechii greci, corifeul (conducătorul corului) conducea ansamblul prin bătăi de picior; romanii adaugă tălpii o plăcuţă metalică (scabelum); întrucât aceste bătăi sunt supărătoare, iar muzica devine mai complexă, se încearcă mişcările ... Continuare»

   
 • Ion Şiugariu

  Ion Şiugariu (6 iunie 1914, Băiţa, judeţul Maramureş - 1 februarie 1945, Brezno, Slovacia) este un poet. Este fiul Floarei (născută Griga) şi al lui Ion Sugar, miner, ambii de confesiune greco-catolică. În certificatul de naştere numele lui Şiugariu apare maghiarizat: Sugar Janos. Prin decizia Ministerului de Justiţie din 24 iunie 1936 numele îi este schimbat în Ion Soreanu, dar scriitorul va semna Ion Şiugariu, Ionel Sugar, folosind şi pseudonime: Sonia Mugur, Sergiu Băiţan şi Ion Sorescu. După cursul primar urmat la Băiţa şi Valea Borcutului (1924-1928), face patru clase la Şcoala Normală din Oradea (1928-1932), apoi trece la Liceul „Emanuil Gojdu" din aceeaşi localitate, pe care îl va absolvi în 1936. Efectuează stagiul militar la Şcoala de Ofiţeri de Rezervă din Ploieşti (1936-1937), de unde iese cu gradul de sublocotenent. Din toamna lui 1937 urmează cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii ... Continuare»

   
 • Ion Pillat

  Ion Pillat (31 martie 1891, Bucureşti - 17 aprilie 1945, Bucureşti) este un poet, traducător, eseist, editor şi publicist. Este fiul Mariei (născută Brătianu) şi al lui Ion N. Pillat, senator, moşier de veche origine răzeşească. După şcoala primară şi primele trei clase ale cursului gimnazial, făcute la Piteşti în particular, urmează clasa a IV-a la Liceul „Sf. Sava" din Bucureşti (1905), înscriindu-se în acelaşi an la Liceul „Henri IV" din Paris, unde îşi ia bacalaureatul în 1909. Urmează studii de litere, istorie, geografie şi drept la Sorbona, susţinându-şi licenţa în litere (1913) şi în drept (1914). În 1919 se află, ca secretar, în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris. În perioada interbelică, până în 1938, este deputat şi senator. În 1936 e ales membru corespondent al Academiei Române şi i se decernează Premiul Naţional pentru ... Continuare»

   
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți câmpul de verificare pentru a trimie mesajul.

44377