Coloana de atac, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

 

Coloana de atac, de George Coşbuc, este o poezie alcătuită din 54 de strofe şi a cărei primă ediţie a fost publicată în Arad în revista „Tribuna poporului” nr. 62 din 1/14 aprilie 1900, iar apoi în volumul Cântece de vitejie în 1904.

 

Porniserăm din văi adânci

Şi ne târam acum pe brânci

 

Să nu ne prind-Osman de veste,

Că năzuim la deal spre creste,

 

Căci veste de-ar fi prins ai săi,

Noi n-am mai fi ieşit din văi.

 

Şi-aşa cu-ncredere vegheată

Noi răsărim pe deal deodată.

 

Ne văd păgânii, sar pe zid,

Potop de foc spre noi deschid.

 

Dar noi prin foc o rupem iute,

Crezându-ne pe sub redute.

 

Şi nu eram! Vedeam de sus

Că altfel e de cum ne-au spus,

 

Că pân-acolo-i lungă cale,

O râpă-n drum şi-adânca vale.

 

O clipă ca-mpietriţi am stat;

Maiorul însă-a şi plecat

 

Şi ne-am făcut cu toţii cruce:

Ei, ducă-ne-n ce foc ne-o duce!

 

La vale,-acum, pe râpi curând

Un rând e mort, mai moare-un rând.

 

Cad bombele-n pământ şi scurmă

Şi altele mai vin pe urmă;

 

Ca grindina şi plumbii cad,

Se-ntunecă şi-i vai ca-n iad!

 

Şi-un plumb veni cumplit cu zborul

Şi fără glas căzu maiorul.

 

Atunci un ofiţer înalt,

Cu spada-n vânt, iar celălalt,

 

Trăgând mereu din carabină,

Săriră-n front; iar pe colină

 

Noi după dânşii, cot la cot,

Suiam orbiş, noi, leatul tot.

 

Cat ai clipi, muream o sută,

Muream mai mulţi, căci din redută

 

Nu plumbi curgeau, ci râu de foc,

Şi linii-ntregi cădeau pe loc.

 

Şi-un căpitan, cel nalt, sărmanul,

Căzuse vârfuind mormanul,

 

Iar celălalt, acel ce-ochea,

Muri trăsnit în faţa mea.

 

Căci uite-aşa văzui de bine

Pe-un turc bătrân ochind spre mine,

 

Iar bietul căpitan nu-ş cum

Se puse morţii drept în drum.

 

Am dat să-l prind, ca să nu cadă

Şi-atunci căzui cu el grămadă

 

Şi vezi, şi-acum mi-e capul prost,

Că nu-nţeleg nici azi ce-a fost:

 

M-am pomenit la şanţ deodată

Şi-o cârp-aveam la cap legată.

 

De ce şi când, de mâna cui?

Şi-atâta drum eu când făcui?

 

Voiam să-ntreb, n-aveam pe cine,

Căci tot străini pe lângă mine.

 

Dar cârpa, orice taină-avea,

Atâta ştiu: c-a fost a mea

 

Şi-acu la şanţ! Noi rupem lanţul

Şi scoborâm de-a valma şanţul.

 

Sărim şi noi, şi turcii sar

Şi-i moarte-n şanţ, e vai ş-amar,

 

Ne batem ca-n pierzarea minţii,

Cu pumnii dăm, muşcăm cu dinţii,

 

Şi piept la piept ne zvârcolim,

Străbatem repezi şi răzbim.

 

Închid de veci nizamii gura,

Iar noi îi dăm pe râpi de-a dura.

 

Ieşim apoi, ca duşi de vânt,

Pe faţa negrului pământ.

 

Pe lături ne-ntărim şireagul:

Şi iat-un căpitan cu steagul

 

În fruntea noastră drum făcu:

Ura, băieţi, acu-i acu!

 

Roiesc turbaţi pe zid păgânii,

Sub zid se-ndeas-orbiş românii

 

Şi-aruncă scări, răzbesc prin fum,

Străbat mereu facându-şi drum.

 

Trăsniţi, copii, tot după mine!

Noi trăsnet după el, vezi bine.

 

Şi iată-l, căpitanu-i sus

Pe meterez un braţ a pus,

 

Dar şapte turci pe el săriră,

Şi şapte săbii-l şi loviră,

 

Şi-al optulea, un turc bărbos,

Izbi turbat de sus în jos

 

În piept cu patul puştii, fiara

Şi-atunci pocnind se rupse scara

 

Şi bietul căpitan căzu

Pe spate-n şanţ, şi-atâta fu.

 

Căci s-adunau păgânii gloată

Şi-un om era reduta toată,

 

Şi-ntregul parapet un fes,

Atâta se-ngloteau de des.

 

Cădeam ca frunzele de brumă,

Iar sângele curgea cu spumă.

 

Nici loc să stai, nici drum să treci

Şi fum de puşcă, să te-neci.

 

Şi ce-am văzut atunci minune

Şi-n groapă morţilor voi spune!

 

Nici chip de-acu să mergi în foc,

Nici chip să stai sub zid pe loc.

 

Se dete semn atuncea oastei

Să părăsească clinul coastei

 

Şi ne-am retras departe-n văi,

Striviţi, o mână de flăcăi,

 

Flămânzi şi uzi şi-ntorşi din cale,

Cu sufletul topit de jale.

 

Recomandări

 

Cântec ostăşesc, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

• Cântec, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

• Cântece, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Cântecul cel vechi al Oltului, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Cântecul fusului, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Cântecul redutei, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Ceas-rău, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

• Cetatea Neamţului, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Chindia, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Cicoarea, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Ciudatu-s împărţite a pământului comori, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

• Colindătorii, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

• Concertul primăverii, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Copilă, tu crede poeţii ce scriu, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Cornul, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Costea, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Crăciunul în tabără, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Crăiasa zânelor, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Cuscrii, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

De pe deal, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

 
 
 
 
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți codul de verificare pentru a transmite mesajul.

66301