Departe sunt de tine..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

 

Poezia Departe sunt de tine…, de Mihai Eminescu, a apărut în revista „Convorbiri literare” din 1 martie 1878. Poezie a sentimentului timpului, cum susţine Dumitru Caracostea în Arta cuvântului la Eminescu, dar şi a interiorului şi iubirii nefericite. Singur în faţa focului, poetul are senzaţia enormităţii vide a timpului prezent: „Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit, / Că sunt bătrân ca iarna, că tu vei fi murit”, diferit de timpul umanizat, mai blând, mai duios al trecutului. Gândurile sunt toarse, lin iar amintirile cad în „picuri”, evocând chipul iubitei cu „ochii mari” şi „mâni subţiri şi reci”.

 

Paralela dintre fugarele momente fericite ale trecutului şi prezentul însingurat şi sterp îl conduce pe poet la acea filosofie a uitării şi neantului, care formează însăşi substanţa unei elegii ca Mai am un singur dor. Este în acelaşi timp şi un mod de a elibera eul prin ştergerea oricăror amprente temporale, de legăturile şi constrângerile unei existenţe aflată sub semnul efemerităţii şi suferinţei: „O! glasul amintirii rămâie pururi mut, / Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut, / Să uit, cum dup-o clipă din braţele-mi te-ai smult... / Voi fi bătrân şi singur, vei fi murit de mult!”

 

Departe sunt de tine... adună într-un chip memorabil şi într-o albie unică mai multe izvoare ale lirismului eminescian: nostalgia şi regretul după iubirea trecută, timpul enorm-copleşitor, viaţa „lipsită de noroc”, uitarea şi disoluţia eului. Poezia este compusă în ritm iambic de 13 silabe - cel mai lung vers iambic eminescian este de 14 silabe - şi cu rimă aa. Versul mai lung şi monoton şi rimarea binară mai ales în combinaţii de vocale închise şi consoane surde (trăit-murit) dau poeziei un aer grav şi trist întrutotul potrivit stării de spirit a poetului. Cea mai expresivă este chiar rima finală, atât prin ineditul asocierii, smult-mult, cât şi prin rezonanţa sumbră, întunecată, subliniind sentinţa poemului: „Să uit, cum dup-o clipă din braţele-mi te-ai smult... / Voi fi bătrân şi singur, vei fi murit de mult!”.

 

Recomandări

 

Înger de pază, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Noaptea..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Crăiasa din poveşti, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Lacul, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Dorinţa, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Povestea codrului, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Singurătate, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Pajul Cupidon..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

O, rămâi, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Pe aceeaşi ulicioară..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

De câte ori, iubito..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Atât de fragedă..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Sonete, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Sunt ani la mijloc, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Când însuşi glasul, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Freamăt de codru, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Revedere, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Despărţire, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

O, mamă..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Când amintirile..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Pe lângă plopii fără soţ, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Şi dacă..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Odă (în metru antic), de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Iubind în taină..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Trecut-au anii..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Veneţia, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Se bate miezul nopţii..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Peste vârfuri, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Somnoroase păsărele..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Din valurile vremii..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Ce te legeni..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

La mijloc de codru..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Mai am un singur dor, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Criticilor mei, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Diana, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Sara pe deal, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

La steaua, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

De ce nu-mi vii, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Kamadeva, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Dintre sute de catarge, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Stau în cerdacul tău..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Fiind băiet păduri cutreieram, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Venin şi farmec..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Ce suflet trist..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Iar faţa ta e străvezie, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Oricare cap îngust, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Iambul, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

 
 
 
 
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți codul de verificare pentru a transmite mesajul.

43946