Gheorghe C. Mihalcea

 

Gheorghe C. Mihalcea (19 septembrie 1938, Dăieni, judeţul Tulcea - 26 iulie 2005, Horia, judeţul Tulcea) este un folclorist. Este fiul Marioarei (născută Matei) şi al Constantin Tudor Mihalcea. După studii teologice la Buzău (1952-1957) şi la Bucureşti, la Institutul Teologic (1966-1972), este profesor de limba şi literatura română şi preot la Horia, judeţul Tulcea (1961-1986), profesor de limbile română, franceză şi engleză la Seminarul Teologic din Buzău (1986-1991), de unde revine iarăşi la Horia. Este doctor în filologie cu teza Poezia colindelor - imagine a vechii culturi româneşti (1983). Colaborează la „Peuce" (Tulcea) şi la „Revista de etnografie şi folclor".

 

Mihalcea îşi aduce contribuţia la cunoaşterea folclorului tulcean, prezentat în cele mai semnificative componente ale lui: poezia obiceiurilor tradiţionale prin culegerea La fântâna de sub deal (1971), colindele, doinele, cântecele şi jocurile prin textele reunite în La dalba cetate (1975) şi Aho, aho, copii şi fraţi (1978), iar folclorul nupţial prin volumul Pe buhaz de mare (1980), care nu cuprinde, cum se întâmplă în celelalte, doar melodii şi texte, ci şi descrierea obiceiurilor, orânduite după principiul funcţionalităţii. Metoda de culegere şi editare a textelor, îndatorată lui Al. I. Amzulescu, şi configurarea creaţiilor populare în sincretismul lor (text şi melodie) fac din colecţiile lui Mihalcea lucrări folcloristice importante.

 

Opera

 

Contribuţii la cercetarea etnofolclorică a nordului dobrogean, Tulcea, 1976.

 

Culegeri

 

La fântâna de sub deal, Tulcea, 1971;

Flori dalbe, flori de măr, Tulcea, 1972 (în colaborare cu Aurel Munteanu);

La dalba cetate, transcrierea muzicală de Iosif Herţea, prefaţă de Al. I. Amzulescu, Tulcea, 1975;

Aho, aho, copii şi fraţi!, prefaţă de Stanca Fotino, Tulcea, 1978;

Pe buhaz de mare, transcriere muzicală Gheorghe Oprea, prefaţă de Al. I. Amzulescu, Tulcea, 1980;

Sus în slava cerului. Colinde din satul Oltina, jud. Constanţa, I-II, Constanţa, 2000-2001;

Prin pometul raiului. Colinde de ceată din Gârliciu, jud. Constanţa, Constanţa, 2001;

Fluierul de izbândă. Basme, povestiri şi snoave din satul Nifon, judeţul Tulcea, Constanţa, 2001;

Fata de la izvorul limpede. Basme, poveşti şi snoave din Horia, jud. Tulcea, Constanţa, 2003.

 
 
 
 
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți codul de verificare pentru a transmite mesajul.

37913