Nestor Camariano

 

Nestor Camariano (23 martie 1909, Peristasis, Grecia - 3 iunie 1982, Bucureşti) este un istoric literar. Nepot al bizantinologului Demostene Russo (mama sa, Caliopi, era sora acestuia) şi frate cu Adriana Camariano-Cioran, Camariano îşi face studiile secundare şi superioare la Bucureşti unde a absolvit, în 1936, Facultatea de Litere şi Filosofie, specialitatea filologie modernă. A lucrat mai întâi ca paleograf la Biblioteca Academiei (1937-1939), apoi ca asistent la Institutul de Istorie Naţională (1943-1949) şi cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „N. Iorga" (1949-1968). A fost membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi membru al Societăţii Internaţionale de Ştiinţe Neogreceşti.

 

Pe lângă numeroase studii privind istoria Eteriei şi relaţiile istorico-culturale greco-române, Camariano a avut preocu­pări în domeniul istoriei literaturii române, al literaturii comparate şi bibliologiei. Astfel, a reconstituit filiera unor traduceri greceşti din cultura română, stabilind, pentru începutul secolului al XIX-lea, pătrunderea unor scrieri occi­dentale în literatura autohtonă. De asemenea, a analizat cultura greacă a unor scriitori români din perioada paşoptistă (Costache Negruzzi, modelele Gramaticii lui Ienăchiţă Văcărescu, influenţa greacă în Gramatica lui I. Heliade-Rădulescu).

 

Autor a peste 90 de lucrări ştiinţifice, descoperitor şi interpret al documentelor istorice, caracterizat printr-un acut spirit critic, pasionat de subiectul cercetării, pe care îl tratează cu rigoarea proprie demersului ştiinţific, Camariano este autorul sau coautorul unor scrieri fundamentale pentru istoriografia şi literatura românească: Catalogul manuscriselor greceşti din Biblioteca Academiei Române (II, 1940), Bibliografia analitică a periodicelor româneşti (I, 1966-1967, II, 1970-1972), Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, (I-V, 1969-1975).

 

A mai colaborat la primul volum din Istoria literaturii române (1964), elaborând capitolele Literatura în limba slavonă, Pravilele, Literatura istorică în prima jumătate a secolului al XVIII-lea în Ţara Românească şi Moldova. A fost prezent cu studii şi articole în numeroase publicaţii de specialitate, între care „Balcania", „Revista Fundaţiilor Regale", „Balkanstudies", „Caietele Mihai Eminescu" etc.

 

Opera

 

Catalogul manuscriselor greceşti din Biblioteca Academiei Române, II, Bucureşti, 1940;

Bibliografia analitică a periodicelor româneşti, vol. I: 1790-1850 (în colaborare cu Ioan Lupu şi Ovidiu Papadima), Bucureşti, 1966-1967, vol. II: 1851-1858 (în colaborare cu Ioan Lupu, Dan Berindei şi Ovidiu Papadima), Bucureşti, 1970-1972;

Chansons et opuscules patriotiques publies a Jassy en 1821 par un hetairiste, Bucarest, 1966;

Athanasios Christopoulos. Sa vie, son oeuvre litteraire et ses rapports avec la culture roumaine, Salonic, 1981;

Rhigas Velestinlis, I-II, Bucureşti, 1981-1982.

 

Ediţii

 

• D. Russo, Studii istorice greco-române. Operepostume, I-II, Bucureşti, 1939 (în colaborare cu Const. C. Giurescu şi Ariadna Camariano);

Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1695-1754, traducere de şi introducerea editorului, Bucureşti, 1965 (în colaborare cu Ariadna Camariano-Cioran).

 
 
 
 
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți codul de verificare pentru a transmite mesajul.

53126