Noaptea..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

 

Poezia Noaptea de Mihai Eminescu a apărut în revista „Convorbiri literare” la 15 iunie 1871. Poezie de adolescenţă în care se desenează însă ca nervurile unei frunze câteva dintre motivele şi constantele liricii de dragoste de mai târziu. Am în vedere în primul rând „decorul interior”, cald, plăcut, securizant, ce degajă o atmosferă de linişte şi dulce lenevie. Focul arzând molcom în cămin, lumina scăzută, somnia şi senzaţia de „cald, molatec, lin” compun tabloul intim eminescian.

 

Apariţia iubitei în mod neaşteptat în spaţiul de o senzualitate difuză al camerei este iarăşi caracteristică şi o vom înregistra în toate celelalte poezii ale interiorului. Spre deosebire totuşi de portretul-tip al iubitei aşa cum se conturează în majoritatea poeziilor, braţele nu sunt subţiri şi reci, sau de „marmoră”, ci „moi, rotunde, parfumate”. Dar „gura de foc” va reveni în alte contexte sub forma şoaptelor „calde” şi a săruturilor „fierbinţi”.

 

Scena, care va deveni tipică pentru o parte a eroticei eminesciene, este înviorată de sărutul şi dezmierdările jucăuşe ale iubitei, cu toate că finalul este uşor convenţional în maniera sonetelor lui Ronsard, îndemnând femeia la bucuriile dragostei atât timp cât sunt tineri: „O! desmiardă, pân-eşti jună ca lumina cea din soare, / Pân-eşti clară ca o rouă, pân-eşti dulce ca o floare, / Pân’ nu-i faţa mea zbârcită, pân’ nu-i inima bătrână.” Deopotrivă, finalul poate fi şi o variaţie pe tema horaţianului „cârpe diem”.

 

Sub motivul livresc se configurează încă din aceste versuri juvenile una din marile obsesii ale liricii sale: impresia îmbătrânirii pretimpurii şi a enormităţii timpului, ce a culminat în poezia de maturitate în formulări de o concizie apoftegmatică şi cu o încărcătură emoţională şi ideatică tulburătoare ca acestea: „Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit, / Că sunt bătrân ca iarna, că tu vei fi murit.” (Departe sunt de tine) sau: „Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri, / Iar timpul creşte-n urma mea... mă-ntunec”. (Trecut-au anii)

 

Dacă limbajul mai este îndatorat poeziei lui Dimitrie Bolintineanu şi Vasile Alecsandri prin comparaţii şi diminutivări de felul: „Albă ca zăpada iernei, dulce ca o zi de vară”, „cu mânuţe albe, dulci” ori: „şi surâzi, cum râde visul într-o inimă-ndrăgită”, în schimb Noaptea anunţă, cum am menţionat la început, unele dintre liniile de forţă ale poeziei de dragoste eminesciene.

 

Recomandări

 

Înger de pază, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Crăiasa din poveşti, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Lacul, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Dorinţa, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Povestea codrului, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Singurătate, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Departe sunt de tine..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Pajul Cupidon..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

O, rămâi, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Pe aceeaşi ulicioară..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

De câte ori, iubito..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Atât de fragedă..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Sonete, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Sunt ani la mijloc, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Când însuşi glasul, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Freamăt de codru, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Revedere, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Despărţire, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

O, mamă..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Când amintirile..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Pe lângă plopii fără soţ, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Şi dacă..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Odă (în metru antic), de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Iubind în taină..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Trecut-au anii..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Veneţia, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Se bate miezul nopţii..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Peste vârfuri, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Somnoroase păsărele..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Din valurile vremii..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Ce te legeni..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

La mijloc de codru..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Mai am un singur dor, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Criticilor mei, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Diana, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Sara pe deal, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

La steaua, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

De ce nu-mi vii, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Kamadeva, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Dintre sute de catarge, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Stau în cerdacul tău..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Fiind băiet păduri cutreieram, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Venin şi farmec..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Ce suflet trist..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Iar faţa ta e străvezie, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Oricare cap îngust, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Iambul, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

 
 
 
 
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți codul de verificare pentru a transmite mesajul.

87066