Nunta Zamfirei, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

 

Nunta Zamfirei, de George Coşbuc, este o poezie alcătuită din 28 de strofe şi a cărei primă ediţie a fost publicată la Sibiu în revista „Tribuna” nr. 108 din 12/24 mai 1889, iar apoi în volumul Balade şi idile în 1883.

 

În Nunta Zamfirei, satul devine un centrum mundi, la nuntă participând nuntaşi din nouăzeci de ţări, personaje cu dublu statut, de oameni obişnuiţi din lumea rurală şi de fiinţe mitice, care se înalţă, prin ritual, la timpurile primordiale.

 

E lung pământul, ba e lat,

Dar ca Săgeată de bogat

Nici astăzi domn pe lume nu-i,

Şi-avea o fată, fata lui

Icoană-ntr-un altar s-o pui

    La închinat.

 

Şi dac-a fost peţită des,

E lucru tare cu-nţeles,

Dar dintr-al prinţilor şirag,

Câţi au trecut al casei prag,

De bună seamă cel mai drag

    A fost ales.

 

El, cel mai drag! El a venit

Dintr-un afund de Răsărit,

Un prinţ frumos şi tinerel,

Şi fata s-a-ndrăgit de el.

Că doară tocmai Viorel

    I-a fost menit.

 

Şi s-a pornit apoi cuvânt!

Şi patru margini de pământ

Ce strimte-au fost în largul lor,

Când a pornit s-alerge-n zbor

Acest cuvânt mai călător

    Decât un vânt!

 

Ca ieri, cuvântul din vecini

S-a dus ca astăzi prin străini,

Lăsând pe toţi, din cât afund

O mie de crăimi ascund,

Toţi craii multului rotund

    De veste plini.

 

Şi-atunci din tron s-a ridicat

Un împărat după-mpărat

Şi regii-n purpur s-au încins,

Şi doamnele grăbit au prins

Să se gătească dinadins,

    Ca niciodat.

 

Iar când a fost de s-a-mplinit

Ajunul zilei de nuntit,

Din munţi şi văi, de peste mări,

Din larg cuprins de multe zări,

Nuntaşi din nouăzeci de ţări

    S-au răscolit.

 

De cum a dat în fapt de zori

Veneau cu fete şi feciori

Trăsnind rădvanele de crai,

Pe netede poteci de plai:

La tot rădvanul patru cai,

    Ba patru sori.

 

Din fundul lumii, mai din sus,

Şi din Zorit, şi din Apus,

Din cât loc poţi gândind să baţi

Venit-au roiuri de-mpăraţi

Cu stemă-n frunte şi-mbrăcaţi

    Cum astăzi nu-s.

 

Sosit era bătrânul Grui

Cu Sanda şi Rusanda lui,

Şi Ţinteş, cel cu trainic rost,

Cu Lia lui sosit a fost,

Şi Bardeş cel cu adăpost

    Prin munţi sâlhui.

 

Şi alţii, Doamne! Drag alint

De trupuri prinse-n mărgărint!

Ce fete dragi! Dar ce comori

Pe rochii lungi ţesute-n flori!

Iar hainele de pe feciori

    Sclipeau de-argint.

 

Voinicii cai spumau în salt;

Şi-n creasta coifului înalt

Prin vulturi vântul viu vuia,

Vrun prinţ mai tânăr când trecea

C-un braţ în şold şi pe prăsea

    Cu celălalt.

 

Iar mai spre-amiazi, din depărtări

Văzutu-s-a crescând în zări

Rădvan cu mire, cu nănaşi,

Cu socri mari şi cu nuntaşi,

Şi nouăzeci de fecioraşi

    Veneau călări.

 

Şi ca la mândre nunţi de crai

Ieşit-a-n cale-ales alai

De sfetnici mulţi şi mult popor

Cu muzici multe-n fruntea lor;

Şi drumul tot era covor

    De flori de mai.

 

Iar când alaiul s-a oprit

Şi Paltin-crai a stărostit

A prins să sune sunet viu

De treasc şi trâmbiţi şi de chiu

Dar ce scriu eu? Oricum să scriu

    E nemplinit!

 

Şi-atunci de peste larg pridvor,

Din dalb iatac de foişor

Ieşi Zamfira-n mers isteţ,

Frumoasă ca un gând răzleţ,

Cu trupul nalt, cu părul creţ,

    Cu pas uşor.

 

Un trandafir în văi părea;

Mlădiul trup i-l încingea

Un brâu de-argint, dar toată-n tot

Frumoasă cât eu nici nu pot

O mai frumoasă să-mi socot

    Cu mintea mea.

 

Şi ea mergând spre Viorel,

De mână când a prins-o el,

Roşind s-a zăpăcit de drag,

Vătavul a dat semn din steag

Şi atunci porniră toţi şireag

    Încetinel.

 

Şi-n vremea cât s-au cununat

S-a-ntins poporul adunat

Să joace-n drum după tilinci:

Feciori, la zece fete, cinci,

Cu zdrângăneii la opinci

    Ca-n port de sat.

 

Trei paşi la stânga linişor

Şi alţi trei paşi la dreapta lor;

Se prind de mâini şi se desprind,

S-adună cerc şi iar se-ntind,

Şi bat pământul tropotind

    În tact uşor.

 

Iar la ospăţ! Un râu de vin!

Mai un hotar tot a fost plin

De mese, şi tot oaspeţi rari,

Tot crai şi tot crăiese mari,

Alăturea cu ghinărari

    De neam străin.

 

A fost atâta chiu şi cânt

Cum nu s-a pomenit cuvânt!

Şi soarele mirat sta-n loc,

Că l-a ajuns şi-acest noroc,

Să vadă el atâta joc

    P-acest pământ!

 

De-ai fi văzut cum au jucat

Copilele de împărat,

Frumoase toate şi întrulpi,

Cu ochi şireţi ca cei de vulpi,

Cu rochii scurte până-n pulpi,

    Cu păr buclat.

 

Şi principi falnici şi-ndrăzneţi,

De-al căror buzdugan isteţ

Perit-au zmei din iaduri scoşi!

De-ai fi văzut jucând voioşi

Şi feţi-voinici, şi feţi-frumoşi,

    Şi logofeţi.

 

Ba Peneş-împărat, văzând

Pe Barbă-Cot, piticul, stând

Pe-un gard de-alături privitor,

L-a pus la joc! Şi-ntre popor

Sărea piticu-ntr-un picior

    De nu-şi da rând!

 

Sunt grei bătrânii de pornit,

Dar de-i porneşti, sunt grei de-oprit!

Şi s-au pornit bărboşii regi

Cu sfetnicii-nvechiţi în legi

Şi patruzeci de zile-ntregi

    Au tot nuntit.

 

Şi vesel Mugur-împărat

Ca cel dintâi s-a ridicat

Şi, cu păharul plin în mâini,

Precum e felul din bătrâni

La orice chef între români,

    El a-nchinat.

 

Şi-a zis: Cât mac e prin livezi,

Atâţia ani la miri urez!

Şi-un prinţ la anul! blând şi mic,

Să crească mare şi voinic,

Iar noi să mai jucăm un pic

    Şi la botez!

 

Recomandări

 

Lumânărica, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

• Lupta vieţii, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

• Mama, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Mânioasă, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Minciuna creştinilor, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Moartea lui Fulger, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Moartea lui Gelu, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Mortul de la Putna, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Muntele Rătezat, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Murind, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Nebuna, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Nebunul, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Nedumerire, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

• Noapte de vară, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Noi vrem pământ!, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Non omnis moriar, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Nu te-ai priceput, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Nucul, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Numai una!, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

Nuntă în codru, de George Coşbuc (rezumat literar / comentariu literar)

 
 
 
 
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți codul de verificare pentru a transmite mesajul.

99050