O rază, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

 

O rază, de Emil Gârleanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în 1910 în volumul Din lumea celor care nu cuvântă.

 

S-a desprins raza din ghemul ei de aur şi a rătăcit prin senin. Şi-n întâia zi, tremurătoare, căută pe ce să se oprească.

Într-o poiană din mijlocul unei păduri găsi urma copitei unui cerb plină ochi de apa ploilor. Vroi să se strecoare în unda rece, dar în clipa aceea, un biet lup, slab de i se vedeau coastele, dădu buzna dintr-un desiş, se repezi, sorbi apa, tulbură ce mai rămase, apoi se prăbuşi în cealaltă margine a pădurii, după o căprioară care tocmai trecea.

Raza călători mai departe.

Munţi, dealuri, văi: ai ce cutreiera în lume când te-ai aşternut la drum.

Pe-un câmp, o grămadă de oameni prăfuiţi, osteniţi, aduşi de şale, merg delaolaltă. Pe umeri de-abia îşi duc puştile cu spăngile ascuţite. Raza îi urmăreşte; ar vrea să se înfăşoare ca o sârmă de aur împrejurul spăngii călătorului celui mai obosit, rămas în urmă. Dar, deodată, un sunet de goarnă răzbate până în adâncuri. Călătorii se opresc, îşi îndreaptă trupurile, privesc, iscoditori şi crunţi, înainte, scot puştile, şi-ntr-o clipă, dimpotriva lor alţi oameni se arată. O sclipire: duşmanii se aruncă unii spre alţii, puştile răzbubuie, spăngile se-nroşesc în piepturi. Călătorul obosit din urmă, însetat adineoare poate ca şi lupul din pădure, acum e şi el o fiară. Pe luciul de oţel al puştii lui se prelinge sângele.

Înfiorată, raza călătoreşte mai departe. Când vrei să rătăceşti, ai unde. Aşa, raza ajunge deasupra unui târg.

Într-o casă mare, bogată, într-un salon, o mulţime de femei şi de bărbaţi sorb ceaiul aromat. Râs, vorbă; şi-un vals molatic se desprinde de pe clapele pianului, sub degetele subţiri şi albe ale cântăreţei. Ce mâini frumoase! Iar la degetul cel mic, o piatră preţioasă, un diamant, parcă atrăgea raza: din înalt, ea se coboară, şi-n clipa ceea degetul fetei părea că fulgeră de focuri. Uimită, mândră, cântăreaţa se opreşte, frânge cântecul şi se uită cu îngâmfare împrejur:

- Uitaţi-vă la diamantul meu, zice celor din odaie.

Dar raza se furişează, şi ochii tuturor privesc răutăcioşi.

Mai departe. Un colţ curat, senin şi liniştit nu e pe lumea aceasta?

Într-un alt târg, într-o mahala sărăcăcioasă, la o colibă. Fereastra mică e deschisă; lângă fereastră, mama, cu faţa suptă de neodihnă, îşi leagănă copilaşul bolnav pe genunchi. Micuţul stă cu ochişorii verzi deschişi, pieptul mai nu i se ridică, buzele albe mai nu se pot mişca. Se gândeşte mama: câte necazuri, câte nădejdi, şi acum! Şi cum gândea astfel, o lacrimă, curată ca un mărgăritar, îi izvorăşte din ochi, mamei, şi i se anină de geană. Şi-atunci raza pribeagă se topi în lacrimă şi o polei.

Iar copilaşul, care de mult nu se mai înviorase, o zări; întinse mânuşiţa spre obrazul mamei şi zâmbi uşor.

 

Recomandări

 

• Din lumea celor care nu cuvântă, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Negustorul Meremet, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Nucul lui Odobac, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Ochiul lui Turculeţ, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Oratorul, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Pasăre de noapte, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Patima, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Părăsită, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Părtaşul, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Puişorii, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Punga, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

• Sărăcuţul!..., de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Sineturile conului Gheorghieş, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Singuraticii, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Tată, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Tovarăşii, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Trandafirul, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Ucigaşul, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Uitat, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Vierul, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Voinicul!, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

Vulturul, de Emil Gârleanu (rezumat literar / comentariu literar)

 
 
 
 
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți codul de verificare pentru a transmite mesajul.

26200