Pe gânduri ziua..., de Mihai Eminescu (sinteză literară)

 

• Poezia Pe gânduri ziua…, de Mihai Eminescu, a fost publicată în volumul Poezii postume, ediţie îngrijită de Nerva Hodoş, 1902.

 

• Un sonet în mai multe versiuni, din perioada ieşeană, circa 1876. Poate fi comparat cu sonetul Iubind în taină - sonet ce se situează între anii 1875-1876 (publicat în Ediţia I, de Titu Maiorescu, 1883).

 

• Ton melancolic elegiac; viaţa trece în chinuri; poetul nu cere de la ea decât „mormântul rece”, „Repaos lung la lunga mea durere” - pe lângă aliteraţie, versurile relevă dramatismul existenţei, în lumea care este „locaşul pătimirei”, iar dragostea trebuie purtată în tăcere.

 

• Comparaţia chinului cu valul şi a gândului cu spuma acestuia - deci totul se sparge şi trece.

 

• Farmecele firii sunt dureri ascunse; întâlnirea cu dragostea este văzută apocaliptic, ca un amar al „omenirei”.

 

• Poezia se încheie simetric tot cu întrebarea, ca şi prima strofă, asupra inutilităţii vieţii.

 

• Valori gnomice, meditaţie asupra temelor „fortuna labilis” şi „vanitas vanitatum”.

 

Recomandări

 

Coborârea apelor, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

De vorbiţi mă fac că n-aud..., de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Sonet satiric, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Eu nu cred nici în Iehova, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Bolnav în al meu suflet, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Sătul de lucru, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Albumul, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Oricare cap îngust, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Oricâte stele..., de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Fiind băiet păduri cutreieram, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Iambul, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Învierea, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Rugăciune, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Răsai asupra mea..., de Mihai Eminescu (sinteză literară)

O, -nţelepciune, ai aripi de ceară!, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Stelele-n cer, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Stau în cerdacul tău..., de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Dintre sute de catarge, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Cu pânzele-atârnate, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Să fie sara-n asfinţit, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Un farmec trist şi nenţeles, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Numai poetul, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Patria vieţii e numai prezentul, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

De-a născoci noi ipoteze..., de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Poet, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

De ce în al meu suflet, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Lumea îmi părea o cifră..., de Mihai Eminescu (sinteză literară)

În zădar în colbul şcolii..., de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Ştefan cel Mare, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Aducând cântări mulţime, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

Floare de tei, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

La un nou născut, de Mihai Eminescu (sinteză literară)

 
 
 
 
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți codul de verificare pentru a transmite mesajul.

7636