Povestea codrului, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

 

Poezia Povestea codrului, de Mihai Eminescu, a apărut în revista „Convorbiri literare” din 1 martie 1878. Idila de o mare puritate şi gingăşie desfăşurată într-un decor mirific-silvestru. Codrul-împărat sau „craiul” primeşte şi adăposteşte în mijlocul lui perechea de îndrăgostiţi, întreaga natură participând la ceremonialul şi vraja erotică; un act ingenuu ce se confundă cu apropierea prin somn şi visul comun de fericire: „- O, priviţi-i cum visează / Visul codrului de fagi! / Amândoi ca-ntr-o poveste / Ei îşi sunt aşa de dragi!”.

 

Decorul natural este fabulos-feeric şi totodată intim ocrotitor: Codrul este impunător, „împărat slăvit”, vieţuitoarele de la cerbi şi „bouri înalţi” până la albine şi „armii de furnici” i se supun, soarele şi luceferii îi sunt herb, dar îndrăgostiţii dorm sub un tei, legănaţi de sunetul buciumului, lângă izvor, troieniţi de flori şi înconjuraţi protector de ramuri, întreaga poezie sugerează un amfiteatru verde, viu, în centrul căruia se află scena luminată de razele lunii, pe care se „joacă”, în parte ascunsă, în parte vizibilă, idila celor doi.

 

Ritmul este trohaic, asigurând poeziei o desfăşurare sprinten coborâtoare, ca alergarea unui izvor prin prundişul albiei. În ceea ce priveşte rima, ea este mai ciudată, de felul abcb, în care numai versurile doi şi patru se încrucişează. George Călinescu arată însă că rima este aa şi numai aşezarea grafică ne împiedică să o vedem. Anulând îndoitura rima binară ar ieşi în evidenţă: „Împărat slăvit e codrul / Neamuri mii îi cresc sub poale / Toate înflorind din mila / Codrului, Măriei-Sale.”

 

Atunci, ne întrebăm, de ce a procedat poetul la fragmentarea versului în două? Răspunsul nu este atât de greu de aflat. Cu geniul său artistic Eminescu a intuit sau şi-a dat seama că un vers din opt picioare metrice ar fi fost prea amplu şi „greoi” pentru ritmul poeziei sale şi atunci l-a scindat dându-i acea „curgere” voioasă de care am vorbit.

 

Recomandări

 

Înger de pază, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Noaptea..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Crăiasa din poveşti, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Lacul, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Dorinţa, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Singurătate, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Departe sunt de tine..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Pajul Cupidon..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

O, rămâi, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Pe aceeaşi ulicioară..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

De câte ori, iubito..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Atât de fragedă..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Sonete, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Sunt ani la mijloc, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Când însuşi glasul, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Freamăt de codru, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Revedere, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Despărţire, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

O, mamă..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Când amintirile..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Pe lângă plopii fără soţ, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Şi dacă..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Odă (în metru antic), de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Iubind în taină..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Trecut-au anii..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Veneţia, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Se bate miezul nopţii..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Peste vârfuri, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Somnoroase păsărele..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Din valurile vremii..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Ce te legeni..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

La mijloc de codru..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Mai am un singur dor, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Criticilor mei, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Diana, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Sara pe deal, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

La steaua, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

De ce nu-mi vii, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Kamadeva, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Dintre sute de catarge, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Stau în cerdacul tău..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Fiind băiet păduri cutreieram, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Venin şi farmec..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Ce suflet trist..., de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Iar faţa ta e străvezie, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Oricare cap îngust, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Iambul, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

 
 
 
 
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți codul de verificare pentru a transmite mesajul.

77043