Privighetoarea şi păunul, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

 

Fabula Privighetoarea şi păunul, de Grigore Alexandrescu, a fost publicată pentru prima oară în 1832 în ediţia Eliezer şi Neftali, şi republicată în celelalte ediţii. E o prelucrare destul de apropiată de original, după Le rossignol et le paon (Privighetoarea şi păunul) de Florian. Filomela este sinonim cu privighetoare, des întâlnit la scriitorii de la 1848. Evocând universul artistic al acestora, Eminescu se slujeşte în Epigonii de termenii specifici din opera lor: „Stă cufund ca-ntr-o mare de visări dulci şi senine / Şi în jur parcă-mi colindă dulci şi mândre primăveri / Sau văd nopţi ce-ntind deasupră-mi oceanele de stele / Zile cu trei sori în frunte, verzi dumbrăvi cu filomele”.

 

Iancu Fischer explică într-o notă de subsol: „Adjectivul «răscântătoare», cu sensul «care răspunde cântând», se acordă cu eho /, de genul feminin [...], traducând originalul «echo fidele»; răscântătoare este, poate, o creaţie a lui Alexandrescu, având ca precedent pe I. Văcărescu: «Ecco prea cu îngrijire / Al lor cântec rescântând» (Colecţie)” (Grigore Alexandrescu, Opere, I). Dumitru Popovici observă că „păunul care, în fabula franceză era «maître et sultan de ce canion» devine la Alexandrescu un «domn» lipsit de culoare. [...] Caracterizarea lui Florian pornea de la o imagine vizuală: cu coada lui umflată, păunul amintea de şalvarii unui sultan. Şi îndepărtând caracterizarea, Alexandrescu trădează receptivitatea lui limitată faţă de datele vizuale ale artei figuraţiei...”.

 

Portretul fizic destul de amplu, întâlnit mai rar în opera fabulistică de maturitate a poetului, este schiţat din perspectiva răuvoitoare, dispreţuitoare a păunului. Pentru a caracteriza şi emfaza acestuia din urmă se preferă formularea trăsăturilor fizice ale privighetorii cu ajutorul atributului substantival, epitetul adjectival fiind utilizat o singură dală (cioc „urâcios”). Traducerea literală Titlul meu, aşa cum apare în poezie în culegerea din 1832 este înlocuită în ultima ediţie cu tălmăcirea mai exactă „Soarta mea”. Privighetoarea reprezintă în toate fabulele poetului talentul plin de modestie şi dorul de libertate (Privighitoarea şi măgarul, Privighitoarea în colivie).

 

George Călinescu vede în cele două reprezentări o antiteză (bazată pe diferenţa între aparenţă şi esenţă) între artistul profund şi cel superficial care e la modă: „Geniul este incoercibil şi solitar, înfăţişarea sa e rebarbativă pentru omul convenţiilor mondene, [...] Succesul imediat este al păunului cu veşmânt somptuos.” (George Călinescu, Gr. M. Alecsandrescu). Mai târziu, în Zugravul şi portretul, Alexandrescu va amplifica această critică a artistului monden dintr-o perspectivă mai virulent satirică. Tema va fi tratată original şi în Satiră. Duhului meu. Exprimarea confuză a poantei nu scoate în evidenţă, aşa cum constată Călinescu, moralitatea din fabula - model care e „o ilustrare a unui proverb: Amorul e orb, cu aluzie la faptul că privighetorilor li se scot ochii ca să cânte”. Motivul amorului orb va fi tratat de poet într-o prelucrare după fabula L’Amour et la Folie (Amorul şi nebunia) de La Fontaine, în ediţia din 1812.

 

Recomandări

 

Vulpoiul predicator, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Măgarul răsfăţat, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Papagalul şi celelalte paseri, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Catârul ce-şi laudă nobilitatea, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Lebăda şi puii corbului, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Privighetoarea în colivie, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Ursul şi lupul, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Boul şi viţelul, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Câinele izgonit, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Şoarecele şi pisica, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Vulpea, calul şi lupul, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Privighetoarea şi măgarul, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Câinele şi căţelul, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Pisica sălbatică şi tigrul, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Dervişul şi fata, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Dreptatea leului, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Nebunia şi amorul, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Lupul moralist, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Vulpea liberală, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

Mierla şi bufniţa, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar / analiză literară)

 
 
 
 
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți codul de verificare pentru a transmite mesajul.

25412