Scont

 

În sens bancar, scontul este o operaţiune financiară specifică economiei de piaţă, prin care o bancă cumpără de la clienţi efecte de comerţ (cambii, bilete de ordin, trate etc.) înainte de data scadenţei, posesorul obţinând numai valoarea nominală a efectului de comerţ, mai puţin dobânda. Pentru aceasta banca percepe, pe lângă dobândă, şi un comision aferent transferului creanţei.

 

Într-un alt sens, scontul reprezintă suma de bani, corespunzătoare dobânzii, pe care o opreşte banca pentru achitarea anticipată a unei cambii. Stabilit ca procent din valoarea cambiei, scontul poartă denumirea de taxa scontului.

 

Într-un alt sens, scontul este operaţiune bancară, care constă în girarea către o bancă comercială (giratar) a unei cambii de către beneficiarul ei (girant), înainte de ajungerea ei la scadenţă; se mai numeşte scontare. Banca plăteşte beneficiarului valoarea cambiei, mai puţin scontul, respectiv o dobândă socotită până la data scadenţei, la scadenţă. În baza drepturilor cambiale, banca încasează de la debitor sau tras suma înscrisă pe cambie. În acest fel, prin scont creanţa este transformată înainte de scadenţă în capital bănesc. La rândul lor, băncile comerciale pot să reesconteze cambiile la banca centrală în acelaşi mod.

 

Deşi are aceeaşi esenţă, reescontul se referă la relaţiile dintre băncile comerciale şi banca centrală pe când scontul la cele între băncile comerciale şi comercianţi, de asemenea, taxa de scont aplicată de banca centrală se numeşte taxa reescontului sau taxa oficială de scont, deosebindu-se şi ca mărime de taxa de scont percepută de băncile comerciale. Mişcarea taxei de scont determină tendinţa generală a dobânzilor, taxele de scont percepute de băncile comerciale urmează îndeaproape nivelul şi mişcarea taxei oficiate a scontului.

 

Într-un alt sens, scontul reprezintă dobânda reţinută de către bancă cu ocazia acordării unui împrumut unei persoane.

 

Într-un alt sens, scontul reprezintă reducerea acordată debitorului cu ocazia achitării datoriei înainte de scadenţă.

 

Într-un alt sens, scontul este un scăzământ, bonificaţie sau reducere.

 
 
 
 
 
 

 

Formular de contact

 

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Introduceți codul de verificare pentru a transmite mesajul.

27141