Comentarii – Enciclopedie universală2020-11-25T21:18:24+02:00

Ion Agârbiceanu

Ion Agârbiceanu (12 septembrie 1882, comuna Cenade, judeţul Alba - 28 mai 1963, Cluj) este un prozator român. A debutat publicistic în anul 1899, în revista „Unirea” din Blaj, continuând apoi să colaboreze la numeroase ziare şi reviste („Familia”, „Luceafărul”, „Viaţa românească” etc.). Preia conducerea unor ziare şi reviste: „Patria”, „Transilvania” şi „Tribuna”. A debutat editorial, în anul 1905, cu volumul De la ţară,care cuprinde [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Zigu Ornea despre Ion Agârbiceanu

„Ampla povestire Pustnicul Pafnuţie şi ucenicul său, Ilarion,ne plasează în plină atmosferă ecleziastic monahală. Pe Pafnuţie îl chemase în tinereţe Dumitru, se încurcase cu o fată, greşind prin preacurvie. Destinul a voit să-l găsească, în plin munte, pe pustnicul Ilarion, care se canonea bucuros într-o peşteră pierdută. Ilarion, pustnic şi preot, l-a plăcut pe tânărul Dumitru şi l-a acceptat, la cerere, ca ucenic. Timpul, numărat [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Vasile Popovici despre Ion Agârbiceanu

„Ale autorului sunt, cu siguranţă, tot ce cuprinde şi lasă necuprins acest portret ideal: povestitorul este prea cumpătat, face prea mult caz de micile sale defecte, se vrea prea sensibil şi prea este preocupat de marile probleme (bătrâneţea, moartea), este prea atent la semnele de respect ale celorlalţi faţă de persoana (persona)sa, pentru ca suma exceselor sale ... temperate, în oglinda cărora povestitorul se admiră [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Valeriu Râpeanu despre Ion Agârbiceanu

„Ediţia din opera lui Ion Agârbiceanu la care ne referim, alcătuită cu acribia pe care o întâlnim în tot ceea ce a publicat până acum Ilie Rad, are întâi de toate meritul de a ne înfăţişa integral creaţia pe tărâmul genului scurt din perioada amintită a acestui prozator, gen dominant din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi până la Primul Război Mondial. Pentru că [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Răzvan Voncu despre Ion Agârbiceanu

„Deşi preot de formaţie şi de vocaţie, deşi angajat pe deplin într-o mulţime de alte activităţi ce incumbau sacerdotului român de peste Carpaţi înainte de Marea Unire, Agârbiceanu a scris enorm în primele sale două decenii. A fost cu adevărat un scriitor profesionist, nu în sensul de a-şi fi câştigat existenţa din scris, ci de a înţelege că marea proză nu se face cu sclipiri [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Olimpiu Nuşfelean despre Ion Agârbiceanu

„Între recentele ediţii coordonate de criticul şi profesorul acad. Eugen Simion se înscriu şi cele două volume din opera lui Ion Agârbiceanu, Opere:I. Schiţe şi povestiri (1902-1910), Schiţe şi povestiri (1911-1922).Ediţia, apărută la Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, este îngrijită de Ilie Rad, filolog format în mediul universitar clujean, critic şi istoric literar, care realizează un tabel cronologic, o notă asupra ediţiei, de [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Nicolae Iorga despre Ion Agârbiceanu

„Nu ştiu cine spunea cu privire la noul volum al celui mai nedreptăţit dintre marii scriitori ai epocii noastre între români, că I. Agârbiceanu nu dă adevărate amintiri. Dacă e vorba ca el să însemne momente, înşirate cronologic, din viaţa sa, cu toată preciziunea şi adaog: grija de propria sa persoană, desigur că nu. Dar mi se pare că se face o confuzie între două [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Mircea Zaciu despre Ion Agârbiceanu

„Povestitorul se uită în jur cu priviri uzate şi uşor mioape, în vreme ce din amintire izbucneşte o altă imagine, mai autentică şi mai vie; se detaşează şi se suprapune peste tabloul prezent: îl anulează prin comparaţie, întocmai ca alăturarea originalului de copia sa degradată... Marele farmec al multora din «amintirile» prozatorului rezidă tocmai în această interferenţă a prezentului cu trecutul. Legate de stratul unei [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Mircea Popa despre Ion Agârbiceanu

„Scrisul lui Agârbiceanu trebuie judecat, precum acela al lui Sadoveanu, ca un scris performând în direcţia arhaismului şi etnicismului naţional, al unei tradiţii protectoare, urmărind să se desolidarizeze de aspectele combinate ale existenţei, precum: războiul, civilizaţia industrială şi îndepărtarea fiinţei umane de propria moştenire ancestrală, biologică şi ereditară. Mulţimea de tradiţii, obiceiuri mitico-magice, apelul la mentalul arhaico-primitiv sunt o cutumă respectată şi venerată de scriitor, [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Mircea A. Diaconu despre Ion Agârbiceanu

„Într-o analiză detaliată, în care are în vedere comparaţia cu Sadoveanu, Şerban Cioculescu invocă în legătură cu Agârbiceanu expresia lui Iorga - «povestitor din instinct» - şi susţine că «înainte de a fi considerat ca artist (Agârbiceanu), poate fi considerat ca natură»,creativitatea lui fiind asociată cu fenomenele biologice, ca «respiraţia» ori «circulaţia sângelui». Şi mai este interesantă o observaţie, de la care trebuie pornit. Ion [...]

Crispedia.ro este o enciclopedie generală, disponibilă pe Internet, în memoria tatălui meu, Cristi Drăghici.

Aici puteţi găsi comentarii, referate, rezumate, referinţe critice la operele marilor noştri scriitori şi poeţi români. Pe site-ul Crispedia.ro puteţi găsi, de asemenea, informaţii despre Mihai Eminescu, informaţii despre Ion Creangă, despre Lucian Blaga, Ion Agârbiceanu şi despre cei mai cunoscuţi scriitori români din toate  timpurile, informaţii despre unde s-au născut, cine au fost şi operele care le-au creat.

Prezentarea se face într-un limbaj accesibil, ideile sunt clare şi deloc revoluţionare. Vă aşteptăm cu drag să ne accesaţi informaţiile, pentru a va îmbunătăţi cunoştinţele şi a vă ajuta să vă faceţi mai uşor temele şcolare. Găsiţi comentarii pentru examenele de  capacitate şi comentarii pentru Bacalaureat, din cele mai importante opere, dar şi cele mai bune referate, rezumate şi referinţe critice.  Mergem pe sintagma: „Cine are carte, are parte!”

comentarii

Go to Top