George Marinescu şi Marin Georgescu din schiţa De închiriat sunt un dublet care amplifică numărul personajelor perechi din proza lui I.L. Caragiale, fără a marca însă un moment literar deosebit.

Schiţa este lipsită de mişcare epică, nu conţine necesara story,mărginindu-se la un expozeu spiritual pe marginea unei situaţii colorate cu elemente autobiografice (conferă relatării Ecaterinei Logadi, fiica scriitorului). George Marinescu / Marin Georgescu sunt – şi priviţi separat, şi luaţi împreună – lipsiţi de relief şi pregnanţă ca eroi literari, identitatea lor existenţială şi comportamentală reprezentând mai mult o problemă de deducţie a lectorului, decât o ofertă propriu-zisă a textului.

I.L. Caragiale

Tehnic vorbind, acesta ar putea fi un element de interes compoziţional: Caragiale sugerează nu numai onomastic identitatea despre care aminteam (procedeul metamorfozării numelui în prenume şi viceversa se regăseşte şi în alte bucăţi ale autorului), ci şi într-o manieră mai subtilă, totul începe cu o frază neutră, enunţiativă fără nuanţe.

„Doi amici ai mei, dl. George Marinescu şi Marin Georgescu, sunt proprietari fiecare a câte o pereche de case în aceeaşi stradă”. Urmează o sumară descriere (cuplată) a celor două imobile. Amândouă casele sunt absolut identice: „acelaşi plan, aceleaşi încăperi zugrăvite la fel; în sfârşit, două case gemene, peste putinţă de deosebit dacă una n-ar purta numărul 7 simplu şi cealaltă 7-bis. Au fost începute şi isprăvite de clădit tot odată”.

Printr-o ciudată alchimie literară, cititorului i se induce subliminal senzaţia transferului echivalenţei obiectuale asupra morfologiei personajelor, intersectarea ulterioară a celor două linii descriptive (configuraţia imobilelor şi purtarea proprietarilor lor) nefăcând altceva decât să accentueze similaritatea ontologică dintre George Marinescu şi Marin Georgescu: „După ce le-au adus în stare de locuit, amândoi proprietarii s-au mutat fiecare în proprietatea respectivă, şi au stat, ca buni vecini, fiecare la sine şase luni, de la Sf. Dumitru până la Sf. Gheorghe. De la Sf. Gheorghe, fiecare s-a hotărât să se mute şi să-şi dea casa cu chirie. De ce? De ce, de ne-ce, nu ştiu; dar ştiu că au pus fiecare bilet de închiriat. Ca buni vecini şi vechi prieteni, au făcut însă învoială, că n-au să scază din preţul hotărât pentru chirie – una mie două sute de lei anual”.

Interesant, ba chiar insolit, procedeul mai mult ocultează decât conferă pregnanţă literară personajelor, fapt ce, din perspectiva unui dicţionar de acest gen, conduce la fatala lor marginalizare. Istoria celor doi vecini cu imobile de închiriat are şi o poantă finală: pentru că nu obţin preţul convenit de comun acord, ei adoptă o soluţie fistichie, de natură să accentueze interşanjabilitatea personajelor: „S-au învoit să se mute d. Georgescu de la 7 la 7-bis, în casele lui d. Marinescu, iar d. Marinescu de la 7-bis în casele lui d. Georgescu, la 7 simplu”. Very funny…

Distibuie pe: