Balada populară Mioriţa a fost culeasă de Alecu Russo de la nişte păstori din munţii Vrancei, pe când se afla în exil la Soveja şi publicată în 1852 în prima culegere de Poezii poporale. Balade (Cântice bătrâneşti) adunate şi îndreptate de Vasile Alecsandri, al cărei motto a devenit celebru: „Românul e născut poet”.

Personajele, reale ori fabuloase, au atitudini specifice în naraţiunea baladei, în funcţie de rolul pe care îl atribuie autorul anonim fiecăruia în parte: cei doi ciobani pun la cale un omor, oiţa năzdrăvană este îngrijorată pentru viaţa stăpânului, ciobănaşul moldovean priveşte moartea cu seninătate, iar măicuţa bătrână îşi caută cu înfrigurare fiul. Poetul anonim o plasează pe măicuţa bătrână într-o secvenţă lirică de un dramatism sfâşietor, menit să sensibilizeze şi mai mult pe cititor, portretul ei având o pronunţată funcţie estetică, fiind construită ca un personaj secundar imaginar.

Mioriţa, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Portretul fizic este succint, fiind alcătuit prin mijloacele caracterizării directe dintr-un singur element sugestiv, epitetul „bătrână” şi un detaliu tipic pentru portul popular, „cu brâul de lână”. Portretul moral este dominat de suferinţa cutremurătoare a mamei care-şi caută cu disperare fiul dispărut. Mijloacele de caracterizare indirectă sugerează durerea sfâşietoare a măicuţei bătrâne – „Din ochi lăcrimând”-, care încearcă să-şi găsească băiatul: „Pe toţi întrebând / Şi la toţi zicând”. Imagine auditivă din aceste versuri este ilustrată prin gerunziile ce gradează ascendent disperarea măicuţei.

Îndurerată şi deznădăjduită, ea compune un portret înduioşător fiului său, care este, poate, cel mai frumos chip bărbătesc din întreaga literatură naţională. Alcătuit din diminutive – „ciobănel”, „feţişoara”, „musteţioara”, „perişorul”, „ochişorii” – şi dativul etic – „mi-au văzut” – portretul ciobanului amplifică zbuciumul lăuntric al bătrânei, sugerând afectivitatea maternă ce atinge sublimul estetic şi emoţional. Trăsăturile concrete ale înfăţişării fiului, pe care măicuţa le enumera, identifică un anumit păstor, individualizându-l şi prin monorima „-lui”, care caracterizează această secvenţă.

Vasile Alecsandri

Limbajul artistic ilustrează profunda sensibilitate a „românului născut poet”, prin varietatea figurilor de stil: metafore – „picior de plai”, „gură de rai”, „lacrimi de sânge”, epitete – oi „mândre şi cornute”, „negru zăvoi”, „mioriţă laie, bucălaie”, personificări – „soarele şi luna / mi-au ţinut cununa”, „preoţi, munţii mari”, „paseri, lăutari”, diminutive populare – „ciobănel”, „mioriţă”, „bolnăvioară”, „fluieraş”, „măicuţă”, „feţişoara”, „musteţioara”, „perişor”, cuvinte populare cu iz arhaic – „ortoman”, „plăviţă”, „bârsană”, „strungă”, precum şi formele populare ale viitorului verbelor – „de-o fi”, „s-ar strânge”, „dacă-i întâlni”.

În Mioriţa se manifestă spiritualitatea cea mai profundă a românilor dintotdeauna, deoarece „prin toată structura ei această baladă unică este aşa de artistică, plină de simţire, aşa de înaltă pentru natura eternă, încât eu o socotesc drept cea mai nobilă manifestare poetică a neamului nostru”. (Mihail Sadoveanu)

Distibuie pe: