Istorie

Acasa/Istorie

Oraşul şi lumea sa în timpul Evului Mediu

Din ce în ce mai numeroase şi mai dezvoltate pe măsura trecerii timpului, oraşele şi târgurile au fost la început centre meşteşugăreşti şi comerciale. Unele din aceste centre au devenit importante sedii politico-administrative şi ecleziastice. [...]

Agricultura în Dacia romană

Deşi în antichitate Dacia era cunoscută mai întâi ca o provincie bogată în aur şi în alte minerale, economia ei de bază a constituit-o însă agricultura şi păstoritul. Avem puţine documente arheologice rămase în legătură [...]

Starea poporului român la 1900

Când vrem să înţelegem complet istoria dezvoltării unui popor, este necesar să ne familiarizăm şi cu starea lui prezentă, produsul final al celei dintâi. Abia prin aceasta expunerea istoriei de două mii de ani a [...]

Proclamarea independenţei României (9 mai 1877)

Încă la 25 aprilie / 7 mai, „Românul”cerea proclamarea independenţei. A doua zi, 26 aprilie / 8 mai, artileria română răspundea la Calafat bombardamentului turcesc, trăgând asupra Vidinului. Se ajunsese la starea de război cu [...]

Marea răscoală a ţăranilor din 1907

Marea răscoală din primăvara anului 1907 a constituit prin amploarea acţiunilor desfăşurate, prin durata şi intensitatea ei, ca şi prin aria de răspândire, cea mai impresionantă ridicare la luptă a ţărănimii din epoca modernă a [...]

Formarea statului unitar român

Încheierea războiului a creat un cadru favorabil pentru rezolvarea vechilor probleme naţionale ale Europei: înfrângerea militară a Puterilor Centrale, pe de o parte, şi, pe de altă parte, dispariţia imperiului ţarist în urma revoluţiei bolşevice [...]

Go to Top