Două iubiri, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Două iubiri, de Ion Agârbiceanu, este o nuvelă a cărei primă ediţie a fost publicată în „Luceafărul”, nr. 2 din 15 ianuarie 1906, şi nr. 3 din 1 februarie 1906.

A apărut pentru prima oară în volum în Două iubiri în1910.

Ion Agârbiceanu

Fragment

De departe ai gândi că e o pădurice şi că printre arborii stufoşi se zăresc, cine ştie cum, nişte petece de cer albe, parcă văruite. Numai când te apropii şi vezi cum ies pe drumul alb carăle cu boi îndesaţi, ce-şi mişcă pe-ndelete lăstarele, rumegând, cu ochii pe jumătate închişi, îţi dai sama că acolo trebuie să fie o gospodărie de oameni. Şi ce mai oameni! Când vezi unul, să stai în loc şi să te uiţi după el până îl pierzi din vedere! înalţi, albineţi la faţă, de parcă nu stau în arşiţa soarelui, cu mustăţi negre şi cu nişte ochi pătrunzători, de-i simţi până-n suflet când s-au oprit odată asupra ta. După ce nu-i mai vezi, simţi că trebuie să priveşti sus în înălţimi, ca şi când ar fi să vezi un vultur cum trece pe deasupra ta. Intri însă pe drumul neted în păduricea aceea, şi înţelegi că nu e numai o gospodărie de oameni acolo, o odaie, ci un sat întreg, ce stă tihnit în umbra pomătului bogat. O măreţie, un simţ de neatârnare se desprinde parcă din orice casă şindrilită, cu păreţi albi ca de lapte, cu ograda largă. Băieţi sănătoşi-bulgări se joacă pe la portiţe. Ţi se opreşte privirea pe ei: au ochii umezi, negri, obrajii împurpuraţi, fragezi, de să-i tai cu un fir de păr. Femei nu prea vezi – unde şi unde câte-o bătrână, cu furca-n brâu, şade la poartă şi-şi umple poala şurţii de lână cu guşile din caier, pe care atâta le-a amestecat în gură, până era aproape să le înghită. Şi tot mergi pe drum încolo mirându-te, până ce, între arbori înalţi, bătrâni, cu ramurile amestecate, zăreşti o casă înaltă, masivă, cu păreţii suri, ce pare împietrită acolo de veacuri. Două turnuleţe, la miazăzi şi la răsărit, îşi dezvăluie în lumina soarelui coperişurile pline de negei negri şi verzi. Ai zice că e biserică, dar prea pare că-ţi spune: „Stai departe, trecătorule!” Şi în jurul bisericilor nu se trage un zid aşa de gros şi de înalt, cum e zidul ce înconjoară hotarul de grădină în care e casa asta. Vezi bine că nu-i biserică! Iată biserica, drăguţa, colo, mai la luminiş, pe-o măgură mică. Vezi crucea neagră de lemn deasupra clopotniţei cernite şi ştii că, lângă ea, zidirea ceea trebuie să fie casa Domnului. Şi aproape de biserică, casa popii, ştii, să fie cinste satului întreg. Oamenii zic că vor face ei şi biserică nouă, dar întâi au trebuit să şteargă de pe faţa pământului casa cea veche în care a şezut popa cel bătrân. Că era mai mare ruşine o asemenea casă. Vrednici oameni!

Dacă eşti domn şi trecând prin satul ăsta nu întri la popa, a doua oară să nu mai treci, că-ţi iese-n drum şi te spală! … oricine-ai fi.

– Crezi că n-am cu ce să omenesc un oaspe? Crezi că trebuie să cumpăr vin de la crâcimă, ca să-ţi dau un pahar? Ce mai lume! Să treacă pe lângă poarta noastră ca pe lângă o poartă străină, de parc-am fi urşi, nu oameni! Ce, nici acum nu vrei să vii? Tu eşti străin, nu l-ai văzut în viaţa ta, dar simţi că trebuie să-l urmezi. E de o frumuseţe cum n-ai mal văzut.

Distibuie pe: