Dumnezeu este o zeitate sau fiinţă supremă. Toate marile religii monoteiste ale lumii venerează o fiinţă supremă, pe care o consideră zeul unic al Universului, creatorul tuturor lucrurilor, omniscient şi atotputernic. În toate religiile, Dumnezeu este descris ca o zeitate bună. În vechiul Israel, Dumnezeu era numit Iahve. Dumnezeul din Biblia ebraică a devenit şi Dumnezeul creştinătăţii. El mai era desemnat şi prin intermediul altor cuvinte, cu sens mai general, precum theos (în greacă) sau deus (în latină). În limbile romanice, cuvântul „zeu” provine direct din latinul deus, „divinitate, zeu”. În religia islamică, corespondentul lui Dumnezeu este Allah.

Conceptul teologic, filosofic şi antropologic al lui Dumnezeu se referă la o divinitate supremă. Dumnezeu este definit ca fiinţa supremă care, în religiile monoteiste este considerat creatorul universului. Dumnezeu este numele dat unei fiinţe supreme omnipotente, omniprezente, omnisciente şi personale în religiile teiste şi deiste (şi alte sisteme de credinţe) care este: fie singura zeitate, în monoteism, fie principala zeitate, în unele forme de politeism, ca în henotism. Dumnezeu poate însemna, de asemenea, o fiinţă supremă nepersonală ca în panteism, iar în unele concepţii este o simplă idee sau raţionament fără a exista o realitate subzistentă în afara minţii, ca în sistemele materialiste.

Dumnezeu este adesea conceput ca supranatural, creator şi supraveghetor al universului (teismul). Teologii au atribuit o varietate de atribute pentru mai multe concepţii diferite ale lui Dumnezeu. Printre acestea, cele mai frecvente sunt omniscienţa, omnipotenţa, omniprezenţa, omnibenevolenţa (bunătatea perfectă), simplitatea divină şi existenţa eternă.

Cea mai comună definiţie a lui Dumnezeu este aceea a unei fiinţe supreme, atotputernice, omniprezente şi omnisciente, creator, judecător, protector şi, în unele religii, salvator al universului şi al umanităţii. Există variaţii la această definiţie. În funcţie de opiniile diferite, pot exista caracteristici variate care nu sunt întotdeauna armonizate între ele. În plus, există cei care cred într-un Dumnezeu personal, bazat pe argumente filozofice, dar fără a fi nevoie să apeleze la o religie (deism), în timp ce alţii îl consideră pe Dumnezeu cu argumente religioase, fără a exclude alte argumente, precum cele filozofice.

Caracteristici atribuite lui Dumnezeu în diferite credinţe sunt:

• în unele religii, Dumnezeu este creatorul universului;

• unele tradiţii susţin că, pe lângă faptul că este creator, Dumnezeu este un conservator (teism), în timp ce altele susţin că Dumnezeu este doar un creator (deism);

• unii filosofi susţin că Dumnezeu este principiul necondiţionat care explică existenţa a tot; prin urmare, nu este un concept la care ajunge gândirea, ci un postulat al gândirii.

În religiile monoteiste – creştinismul, islamul, iudaismul, krisnaismul şi sikhismul – termenul „Dumnezeu” se referă la ideea unei fiinţe supreme, infinite, perfecte, creatoare a universului, care este începutul şi sfârşitul tuturor lucrurilor. Printre principalele caracteristici ale acestui Dumnezeu suprem se numără în principal:

• omnipotenţa: putere absolută asupra tuturor lucrurilor;

• omniprezenţa: puterea de a fi prezent peste tot;

• omniscienţa: putere absolută de a cunoaşte lucrurile care au fost, sunt şi care se vor întâmpla.

Unele concepţii despre Dumnezeu se concentrează pe o viziune a lui Dumnezeu ca realitate eternă, transcendentă, imuabilă şi finală, în contrast cu universul vizibil şi în continuă schimbare. În principal, lui Dumnezeu i se atribuie omnipotenţa (poate face totul), omniprezenţa (este atotcuprinzător), omniscienţa (ştie totul) şi omnibenevolenţa (este absolut bun).

Cu toate acestea, nu toată lumea susţine că Dumnezeu este bun din punct de vedere moral. În timp ce unii consideră că Dumnezeu reprezintă binele moral, recunoscând că există o definiţie obiectivă a binelui şi a răului, pentru alţii Dumnezeu este mai presus de moralitate sau are propria definiţie, astfel încât ceea ce vrea Dumnezeu este bun. Concepţia despre Dumnezeu şi caracteristicile sale, indiferent de monoteism sau politeism, depind de tradiţia popoarelor (vezi Trinitate, dualism şi henotism).

Unele idei despre Dumnezeu pot include atribute antropomorfe: gen, nume specifice şi chiar exclusivitate etnică, în timp ce alte idei sunt doar concepte filozofice. Ideea de Dumnezeu este deseori amestecată cu definiţia adevărului, în care Dumnezeu este suma tuturor adevărurilor. Există divergenţe atunci când îl definesc pe Dumnezeu, fie ca persoană sau, mai degrabă, ca o forţă sau un impuls impersonal. Există, de asemenea, diferite moduri în care se înţelege că Dumnezeu s-ar raporta la fiinţele umane şi la aspectul pe care Dumnezeu l-ar avea. Unii susţin că există o singură definiţie validă a lui Dumnezeu, în timp ce pentru alţii, este posibil ca mai multe definiţii ale lui Dumnezeu să fie posibile în acelaşi timp

O presupusă consecinţă a spiritualităţii lui Dumnezeu ar fi aceea că Dumnezeu trăieşte. El trăieşte ca o fiinţă morală în asemănarea cu Homo sapiens, dar într-o perfecţiune extremă. Dumnezeu nu este absolut limitat de nimic şi, prin urmare, ar fi infinit. Infinit în raport cu spaţiul (imensitatea lui Dumnezeu) sau timpul (eternitatea lui Dumnezeu). În raport cu spaţiul, Dumnezeu ar fi infinit pentru că este prezent peste tot şi chiar în afara lui. Un astfel de atribut ar fi legat de omniprezenţă. În ceea ce priveşte timpul, ar fi infinit pentru că este veşnic.

Atotputernicia lui Dumnezeu ar însemna:

• libertatea şi puterea de a face tot ceea ce ar fi în concordanţă cu natura sa;

• control şi suveranitate asupra a tot ceea ce a fost făcut sau a ceea ce se poate face.

Cunoaşterea lui Dumnezeu este perfectă. Înţelepciunea lui Dumnezeu ar fi o combinaţie a lui omniscienţei şi omnipotenţei. El are puterea de a-şi aplica cunoştinţele în aşa fel încât cele mai bune scopuri să fie realizate sau îndeplinite prin cele mai bune mijloace posibile.

În Orientul antic, multe oraşe aveau propriul zeu local, deşi această închinare a unui singur zeu nu a implicat negarea existenţei altor zei. Cultul iconoclastic al zeului solar egiptean Aten a fost promovat de faraonul Akhenaten (Amenhotep IV), care a guvernat între 1358 şi 1340 î.Hr. Cultul lui Aten, zeul soarelui, este adesea citat drept cel mai vechi exemplu cunoscut de monoteism şi este uneori citat ca o influenţă formativă asupra iudaismului timpuriu, datorită prezenţei sclavilor evrei în Egipt. Dar, deşi imnul lui Aten oferă dovezi puternice potrivit cărora Akhenaten considera că Aten este singurul creator, atotputernic, închinarea altor zei de lângă Aten nu a încetat niciodată în afara curţii sale, iar cultele politeiste mai vechi au redobândit curând precedenţa.

În unele societăţi, credincioşii religioşi presupun adesea că sistemul moral comportamental este inspirat de revelaţia religiei majoritare, care poate fi scrisă într-o carte: pentru creştinism este Biblia, pentru iudaism este Tanakhul şi pentru islam Coranul. Creştinii îl consideră pe Dumnezeu ca o fiinţă care intervine şi participă la istoria umană. Mai mult, majoritatea mărturisirilor creştine au considerat de mult că în Dumnezeu există trei persoane într-o singură substanţă, care este descrisă sub formula că Dumnezeu ar fi Sfânta Treime.

Din Evul Mediu şi până în prezent, tradiţia catolică l-a făcut pe Dumnezeu un obiect de studiu teologic, în acelaşi timp în care îl consideră inaccesibil pentru o înţelegere raţională deplină (aşa cum este explicat, de exemplu, de Sfântul Anselm din Aosta). Încă de pe vremea lui Thomas Aquinas (1225-1274), Biserica Catolică a presupus că existenţa lui Dumnezeu poate fi demonstrată în domeniul metafizicii. Thomas Aquinas în lucrarea sa Summa theologica (1266) susţine că existenţa lui Dumnezeu poate fi înţeleasă în cinci feluri sau moduri (modalităţi de înţeles ca „modalităţi de a ajunge la”, nu ca dovezi concrete).

În islam, Coranul nu discută în profunzime problema dovedirii existenţei lui Dumnezeu, deoarece spune că aceasta este confirmată de instinctul uman pur şi sănătos (precum şi de mintea necontaminată cu „impuritatea politeismului”). Mai mult, afirmarea unităţii divine este ceva natural şi instinctiv.

În diferite moduri şi de-a lungul istoriei, statele au stabilit relaţii nu întotdeauna uşoare cu credinţele religioase şi cu ideea dominantă a lui Dumnezeu în societate. Există, aşadar, diferite modalităţi, de la starea teocratică, unde viziunea lui Dumnezeu (sau a zeilor, în locurile unde domină politeismul) este ceva care ar trebui acceptat (conform legilor) de către toţi (deci pedeapsa de a pierde unele sau multe drepturi) la extremul opus, care consideră credinţa în Dumnezeu (sau în zei) ca ceva care trebuie complet eradicat sau, cel puţin, exclus din orice prezenţă în sfera publică.

În statele confesionale, societatea civilă şi societatea religioasă sunt entităţi separate, dar există o religie oficială, iar legile civile trebuie să fie subordonate celor bisericeşti, cu morala şi binele comun definit de religie. Confesionalismul poate fi compatibil cu libertatea de cult, dar nu şi cu egalitatea dintre religii, mutând diferenţele dintre o preeminenţă ceremonială simplă sau privilegii fiscale pentru religia oficială şi interzicerea exercitării funcţiilor publice pentru membrii altor religii sau cele non-religioase. În statele teocratice cea mai înaltă autoritate de guvernare aparţine clerului şi toată viaţa politică este subordonată religiei. Unele regimuri moderne, precum regimurile autoritare de inspiraţie catolică ale lui Francisco Franco, Ante Pavelici sau Jorge Rafael Videla, depăşesc limitele statului confesional fără a deveni teocraţii.

Agnosticismul (din greacă în: „nu” şi gnoză „cunoaştere“) este o atitudine religioasă sau filozofică asupra religiei, conform căreia existenţa unui Dumnezeu sau o mitologie de zeităţi, este necunoscută. În unele versiuni (agnosticismul slab) această lipsă de certitudine sau de cunoştinţe este o poziţie personală legată de scepticism. În alte versiuni (agnosticismul puternic) se afirmă despre cunoaşterea existenţei sau nu a fiinţelor superioare nu este cunoscută. În sfârşit, există versiuni (apateism) în care se afirmă că existenţa sau nu a fiinţelor superioare nu numai că nu este cunoscută, dar este irelevantă sau de prisos.

Deismul este poziţia care se bazează pe credinţa filosofică într-un singur Dumnezeu, fiinţa supremă, sau principiul stabilit de raţiune şi dovezi, fără a accepta informaţiile suplimentare presupuse, ambele conţinute în anumite cărţi, cum ar fi Biblia sau Coranul. Deiştii cred de obicei, într-o fiinţă creatoare sau unul care a creat universul şi procesele sale, dar care nu comunică cu fiinţa umană şi la care rugăciunile nu pot fi ridicate. Termenul ateism se poate referi la două atitudini diferite: indiferenţa faţă de existenţa divinităţilor sau a preceptelor lor şi non-credinţa în posibilitatea sau realitatea existenţei lor.

Agnosticismul este o varietate de ateism în care existenţa unuia sau mai multor zei se pretinde a fi îndoielnică, improbabilă sau insuficient dovedită. Acest aspect corespunde absenţei credinţei în existenţa divinităţilor şi poate fi mai bine înţeles în comparaţie cu un ateu puternic. Este, de asemenea, cunoscut sub numele de ateism slab (spre deosebire de ateism puternic) sau ateism negativ (spre deosebire de ateism pozitiv) sau ateism implicit (spre deosebire de explicit). Se numeşte ateism sceptic, în sensul că, fără dovadă, nu poţi crede chiar ateism puternic.

Dovada irefutabilă a existenţei lui Dumnezeu pentru creştini este Iisus Hristos. Adepţii săi împărtăşesc credinţa că Isus este Fiul lui Dumnezeu şi Mesia, profeţit în Vechiul Testament, a fost răstignit şi a înviat din morţi pentru mântuirea umanităţii. Există mai multe sisteme religioase – de exemplu în budism – în care nu este menţionată sau studiată existenţa lui Dumnezeu. Pentru doctrina spiritismului, Dumnezeu este inteligenţa supremă, prima cauză a tuturor lucrurilor, eternă, imaterială, unică, atotputernică, suverană, dreaptă şi bună. Panteismul susţine că întregul univers este Dumnezeu Însuşi. Elemente de panteism au fost identificate în unele culturi de cult timpuriu.