Hanu-Ancuţei (1928) face parte din opera de maturitate a lui Mihail Sadoveanu şi este, poate, cea mai strălucită creaţie lirico-epică a prozatorului. Volumul conţine nouă povestiri, relatate într-un spaţiu ocrotitor, la hanul Ancuţei, de către ţăranii moldoveni ce poposeau aici pentru odihnă şi petrecere, fiind ei înşişi participanţi direct sau martori ai evenimentelor narate. Întâmplările povestite au loc în vreme veche, în timp mitic românesc, se pot petrece oricând în spaţiul spiritualităţii şi al credinţelor ancestrale şi nu numai într-o anumită epocă socială.

Negustor lipscan, a şaptea istorisire din volumul Hanu-Ancuţei, este o povestire în ramă, deoarece face parte din naraţiunea mai amplă, aceea a evocării întâmplărilor petrecute demult, în timpuri imemoriale, povestite cu pasiune de drumeţii care poposeau la hanul unde ritualul ospeţiei era rânduit de Ancuţa cea tânără.

Timpul narativ

Timpul narativ se compune din timpul povestirii care marchează prezentul şi timpul povestit, care ilustrează un plan al trecutului, al faptelor întâmplate în călătoria pe care jupan Dămian Cristişor o făcuse în „ţara nemţească”, cu scopul de a cumpăra marfă de la Lipsca, pe care să o negustorească în Moldova, temă ce înscrie povestirea în specia reportajului.

La începutul şi în finalul povestirii, perspectiva narativă este reprezentată de naratorul omniscient şi naraţiunea la persoana a III-a, viziunea auctorială conturând ambianţa specifică de la hanul Ancuţei, secvenţe (iniţiale şi finale) care formează rama acestei povestiri.

Incipitul

Incipitul îl constituie nerăbdarea pe care muşteriii hanului o manifestă cu privire la incitanta istorisire a comisului Ioniţă de la Drăgăneşti, promisă de acesta încă de la începutul volumului. Larma iscată de sosirea la han a „trei cară cu coviltire de scoarţă, mari şi grele, sunând plin”, de strigătele cărăuşilor care îndemnau boii şi de „bicele de cânepă care plesneau uşor” stârneşte curiozitatea oaspeţilor. Ceremonialul, ca parte componentă a ramei narative, este marcat de dialogul personajelor, din care se conturează portretul noului venit: „un bărbat bărbos”, „mare şi gros în antereu-i larg şi cu încălţările scârţâind”. În acelaşi ritual se înscrie hangiţa Ancuţa, care aduce ulcica de vin şi „un pui fript în talger de lut”.

Mihail Sadoveanu

Moş Leonte zodierul intuieşte alte detalii caracterizatoare pe care negustorul le confirmă: era născut în zodia Leului şi sub stăpânirea planetei Soarelui, fiind menit „să dobândească avere” şi să fie cinstit de „cei mari”. De altfel, lipscanul Dămian Cristişor „nu are întru sine nici viclenie, nici ascunziş”, deoarece „râdea cu obraji plini şi bogaţi de creştin bine hrănit” şi se arăta „blajin şi cu prietenie…”. Toată priceperea lui moş Leonte vine dintr-o profundă credinţă în Dumnezeu şi din cartea de zodii de care nu se desparte niciodată: „numai Domnul Dumnezeu şi cartea pe care o am în taşcă mă luminează întru toate câte le spun”.

Jupân Dămian venea cu marfă de la Lipsca şi se îndrepta spre Iaşi, unde avea o „dugheană în uliţa mare”, de unde şi semnificaţia titlului „Negustor lipscan”, care înseamnă comerciant de mărfuri aduse în Moldova de la Lipsca.

Perspectiva narativă

Perspectiva narativă este aceea de narator-martor alternând cu cea de personaj-narator, deoarece Dămian Cristişor povesteşte la persoana I despre cele văzute în călătoriile făcute prin ţări străine, despre propriile fapte şi impresii, iar specia reportajului este definită atât prin traseul marcat de localităţile prin care trecuse, precum şi prin informaţii despre unitatea monetară şi rânduielile din respectivele ţări, relatate la persoana a III-a.

În urmă cu doi ani, Dămian Cristişor se-ncumetase într-o călătorie la Liov şi, pentru că negustoria fusese cu folos, se hotărâse să meargă în acest an până la Lipsca (actualul oraş Leipzig din Germania).Pregătirile pentru drum includ mai multe etape, ceea ce denotă faptul că negustorul îşi organizează cu inteligenţă şi răbdare marea călătorie. De Sfânta Maria a dus „patru lumânări de ceară curată sfintei Paraschiva”, la biserica Trei-Sfetite şi l-a rugat pe părintele Mardare să-i citească o slujbă ca să fie apărat de primejdii şi de boli.

După ce l-a lăsat la dugheană pe fratele lui mai mic, Grigoriţă, Dămian a plecat de la Iaşi spre Huşi, a trecut Prutul şi, împreună cu un negustor armean, a cumpărat la Tighina „cinci sute de batali” (berbeci),plătind câte o rublă pentru fiecare, moneda naţională a ruşilor. Trecând graniţa în Imperiul Austro-Ungar, au ajuns la Liov, au pus marfa în tren şi în câteva zile erau la Strassbourg, unde au vândut bătălii, „c-un galbăn bucata”, unor negustori care să-i ducă într-un târg la Paris.

Spre mirarea tuturor, negustorul le spune că mersese cu trenul, deoarece prin „acele ţări, la Neamţ şi la Franţuz, oamenii umblă acuma cu trenul. Azi îs aici şi mâne cine ştie unde”. Un cioban din Rarău întreabă ce este acela tren, spre satisfacţia naratorului şi a celorlalţi oaspeţi, deoarece, dintre toţi cei prezenţi, „numai comisul şi căpitanul Isac păreau a şti despre ce-i vorba”.

Negustorul le descrie maşinăria, „un fel de căsuţe pe roate, şi roatele acestor căsuţe se îmbucă pe şine de fier. Ş-aşa, pe şinele acelea de fier, le trage cu uşurinţă o maşină, care fluieră şi pufneşte de-a mirare; şi umblă singură cu foc”. Nimeni nu crede că merge fără cai, deşi Dămian le desluşeşte că maşina trage după sine mai multe căsuţe în care sunt ori oameni ori mărfuri şi că el încărcase bătălii „în acele căsuţe”. Oamenii îşi fac cruce, imaginându-şi, în cele din urmă, că trenul este un fel de căruţă „cu foc”.

Negustorul le povesteşte apoi „şi alte lucruri mai de mirare”. În ţara nemţească sunt case cu câte patru-cinci etaje, un fel de „case una peste alta”, că uliţele sunt făcute „dintr-o singură bucată de piatră”, pe care se plimbă cucoane cu pălării şi boieri cu ceasornic şi cu toţii beau bere, „un fel de leşie amară”. Ascultătorii se miră şi întreabă dacă nemţii n-or fi auzit că există vin şi sunt şi mai dezamăgiţi când află că mănâncă mulţi cartofi cu carne fiartă de porc ori de vacă. Moş Leonte îşi face cruce şi-i deplânge pe acei oameni care n-au gustat „pui în ţâglă”, nici „miel fript tâlhăreşte şi tăvălit prin mojdei”, „nici sarmale, nici borş, nici crap la proţap”.

O altă minunăţie este aceea că în toate târgurile şi satele sunt şcoli şi profesori, toată lumea învaţă carte, şi băieţi şi fete. Auzind acestea, oaspeţii Ancuţei închină cu veselie pentru aşa „rânduială”, care trebuie neapărat să rămână numai la dânşii, bucurându-se că acest obicei nu venise şi pe la ei, iar întrebarea ciobanului, „Atunci oile cine le păzeşte”, amplifică buna-dispoziţie a ascultătorilor.

Ceea ce l-a impresionat, însă, cu adevărat pe jupanul Dămian este faptul că legea se aplică la fel pentru toţi, „fiind într-o cumpănă mai dreaptă decât a noastră” şi fără să se ţină seama de sărăcia sau bogăţia împricinaţilor. Negustorul le povesteşte cum un morar s-a judecat „pentr-un petic de moşioară” cu însuşi împăratul şi, pentru că pricina era adevărată, judecătorul i-a dat dreptate morarului, deoarece acolo stăpâneşte legea, iar auditoriul iar se miră de aşa o minune. Altfel, nemţii sunt „iritici” (eretici – adepţi ai religiei protestante),deşi „cred tot în Domnul nostru Iisus Hristos”.

Negustorul nu a păţit nimic, nu l-a năpăstuit nimeni cât timp a umblat „pe drumuri şi-n târgurile nemţeşti, călătorind mai întâi cu „căruţa aceea cu foc”, apoi cu sarabande (căruţe mari, tramcare),până când a ajuns la Suceava, unde a pus marfa în căruţe. Intrând în ţara Moldovei, pe la Cornu-Luncii, vameşii l-au întrebat dacă nu le-a adus „câte-un dar de la iriticii şi ticăloşii aceia de nemţi”, aşa că negustorul le-a dat câte un baider (fular lung, şal),„ca să nu-mi spintece boccelele”.

În lunca Moldovei, l-a oprit un călăreţ „frumos şi voinic”, cerându-i banii pe care-i avea asupra lui, dar pentru că nu vânduse marfa şi nu avea deloc bani, i-a dat în dar „un baider de lână roş”, spre mulţumirea hoţului. Oprind carele să poposească şi să mănânce oamenii şi animalele, vine la el supraveghetorul acelor locuri şi-i cere „îndreptările”, adică actele oficiale care-i permiteau să facă negoţ cu marfa pe care o transporta.

Dămian avea toate documentele necesare şi, în plus, o scrisoare semnată de aga Temistocle Bucşan, naşul negustorului, în care se spunea că niciun „priveghetor, ori vameş, ori vornic de sat” nu are voie „a vătăma acestui neguţător, ci să-l leşi a merge cu pace la locul său. Aşa”. Văzând acestea, supraveghetorul îi cere ceva din marfa adusă de la Lipsca, dar neplăcându-i nimic, Dămian îi oferă al patrulea „baider roş de lână”. Când va ajunge la Iaşi, negustorul urmează să mai facă „o dare cătră sfânta Paraschiva şi cătră părintele Mardare”, apoi să dea ceva şi naşului său, aga Buşcan, după care se va putea odihni până când va trebui să se însoare, deoarece „încă sunt holtei”.

Ascultătorii sunt puternic impresionaţi de cele aflate şi se manifestă zgomotos, închinând ulcelele cu vin în onoarea „cinstitului negustor”. Atrasă de veselia generală, Ancuţa aduce „plăcinte cu poalele-n brâu”, iar negustorul îi prinde hangiţei „o zgărdăriţă de mărgele” şi o sărută pe amândoi obrajii.

Limbajul artistic

Specificul limbajului artistic al lui Mihail Sadoveanu constă în îmbinarea epicului cu liricul, a povestirii cu geniul său poetic. Aşa cum afirma George Călinescu, Sadoveanu a creat o limbă limpede, armonioasă şi pură, în care se împleteşte graiul popular al ţăranilor cu fraza vechilor cronici, o limbă capabilă să redea poezia sentimentelor omeneşti, frumuseţile tainice ale naturii, păstrând farmecul atmosferei acelor vremuri vechi.

Registrul stilistic

Registrul stilistic se defineşte printr-o bogăţie de mijloace lingvistice. Arhaismele (răzăş, jupan, zgărdiţă, iarmaroc), regionalismele, cuvintele şi expresiile populare (şandrama, leşie, giubea, baider, fanar) sunt folosite cu naturaleţe de către personajele povestirii, prin intermediul cărora scriitorul creează o limbă literară admirabilă şi accesibilă, rămânând fidel declaraţiei sale din discursul rostit la Academie, aceea că „ţăranul român a fost principalul meu erou”.

Figurile de stil

Figurile de stil apar cu moderaţie, dând astfel stilului sobrietate. Metafora lipseşte aproape de tot, iar epitetele şi comparaţiile au rol caracterizator, particularizând trăsături ale personajelor. Astfel, Dămian Cristişor „se arată vesel şi prietinos”, iar Ancuţa gângureşte „ca o hulubiţă”. Prin eufonie, muzicalitatea frazelor, oralitatea exprimării, Sadoveanu creează trăiri tulburătoare în sufletele ascultătorilor.

Fiind o specie a genului epic, o naraţiune de mică dimensiune, în care se povesteşte, cu subiectivism, o singură întâmplare de sine stătătoare încadrată într-o naraţiune mai amplă (Hanu-Ancuţei) şi la care participă personaje puţine, palid conturate opera Negustor lipscan este o povestire în ramă.

Referindu-se la volumul Hanu-Ancuţei, Tudor Vianu consideră că povestitorii lui Sadoveanu „vin din vremuri imemoriale şi-şi găsesc bucuria în evocarea lor, trăind ceea ce povestesc, transformând acele timpuri într-un izvor de nostalgii şi de priviri melancolice”.