Grigore Bârzoi din drama Chiriţa în provinţie, de Vasile Alecsandri, este un personaj mai puţin conturat şi rămâne la fel de necioplit, „îi stă rugina de o şchioapă la ceafă”, cu toată strădania Chiriţei de a-l „ciopli”.

Chiriţa în provinţie, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Se chinuie „în straie strâmte nemţeşti”, se ruşinează de nasturii mari cât nişte farfurii şi jinduieşte după bucatele „cele creştineşti… sănătoase şi uşoare” pe care „dumneaiei cucoana nu să mai catadiesăşte” să le pregătească.

Vasile Alecsandri

Abaterile de la moralitate ale ispravnicului Bârzoi sunt sintetizate în modalitatea ingenioasă de a stoarce bani de la împricinaţi: un curcan este cumpărat de solicitant în anticamera cancelariei şi oferit ca plocon ispravnicului, astfel încât, în scurt timp, pasărea fusese vândută de 57 de ori.