Umbra unui om, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Umbra unui om, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Chipuri de ceară în1921.

A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965, unde George Pienescu menţionează ca an de apariţie „1923” (deşi a apărut în 1921), motiv pentru care schiţa nu a fost reprodusă în volumul II al acestei ediţii. Reluăm textul acum, îndreptând eroarea respectivă şi respectând principiul de a reproduce toate textele din volumele publicate de Ion Agârbiceanu.

Ion Agârbiceanu

Fragment

Eram singur acasă, după prânz. Afară dogorea cerul de august, dar în odaie era răcoare. Ceteam o gazetă şi, în răstimpuri, mă gândeam la câte toate. Din întâmplare, privesc spre fereastră. Pe drum, din jos, venea un om străin, un domn. Pe la noi prin sat rar de trece vrun domn.

Mă apropii de fereastră să văd cine-o fi. „Poate să mă caute pe mine”, gândeam.

Străinul venea încet, clătinându-se. Era încă departe, dar, totuşi, văzui că nu-i vrun cunoscut de-al meu. Îmi luai gazeta şi cetii mai departe. Când privii din nou pe fereastră, străinul – oprit la portiţă. Cerceta cu ochii casa. Era un om slab, deşirat, cu spinarea încovoiată. Deschise portiţa şi întră în curte. „Va fi vrun călător, vrun om pătimaş, gândeam, şi cere milă.” Cătai în grabă după ceva parale. Auzii un ciocănit în uşă. Un ciocănit rar. Mă gândeam: „E un cerşetor instruit, cum umblă mulţi în ziua de azi.” Deschid.

Omul se strecură încet înlăuntru. Capul, întins înainte, părea că trage ca pe-o povară, după sine, trupul. Ţinea în mână o pălărie tare, soioasă, turtită. Ghetele-i erau lăţite, deformate şi una deschidea o gură urâtă, de peşte, în care se vedea degetul mare al piciorului – un deget murdar ş-o unghie lungă. Ah! Ce monstru! Hainele vechi, decolorate, roase şi rupte, tremurau parcă, lăsându-te să ghiceşti subt ele un schelet. Mânecile – scurte. O mână păroasă, galbenă. Scurţi pantalonii.

– Bună ziua! zise un glas răguşit şi gros.

– Să deie Dumnezeu! îi răspund, uitându-mă la două ţigări groase, ordinare, ieşite pe jumătate afară din buzunarul vestei.

– Ce mai faci, Floriene? Bine? Sănătos? Da, văd că eşti sănătos!

În gură i se adună parcă o apă amară. O strânse, mişcându-şi buzele, şi-mi păru că vrea s-o scuipe, cu greaţă, undeva. Dar, după ce privi puţin în laturi, o înghiţi.

– Dumneata nu se poate să mă cunoşti! îi zic. Poate că pe altcineva cauţi. Eu n-am de unde te cunoaşte pe dumneata.

Şi mă simţii deodată neliniştit, înfiorat.

– Ba te cunosc. Am stat amândoi într-o odaie. Vor fi cincisprezece ani de-atunci. Petru Florian. Cum să nu te cunosc?!

Şi el mă privi cu ochii aprinşi, măriţi de suferinţă. Mă privi liniştit. Aştepta.

– Nu, dragul meu, să ierţi, dar te-nşăli! Pe dumneata nu te cunosc.

Şi, în vreme ce-l priveam, neliniştea îmi creştea mereu. El zâmbi, arătându-şi dinţii galbeni, mari, rari.

– Pe mine, cel de acum, cred că nu mă cunoşti. Dar pe cel de atunci, pe Ion Mihuţa, ştiu că-l cunoşti.

– Pe Ion Mihuţa? Da, de el îmi aduc bine aminte.