La aniversară, de Mihai Eminescu, este o proză scrisă în 1875.

Mărci ale epicului sunt următoarele: naraţiunea, portretul, personajul.

Tânărul este frumos, brunet, cu ochi albaştri, „cam poetic”, solitar; avea preocupări intelectuale, citea din clasici. Este descris într-un moment important al vieţii lui – aniversarea majoratului. Chipul tânărului are accente de autoportret eminescian şi reprezintă un ideal de frumuseţe masculină; trimite la portretul luciferic descris în poemul Luceafărul.

Elis este frumoasă, blondă, delicată, visătoare; seamănă cu frumoasa Cătălina din Luceafărul şi defineşte idealul de frumuseţe feminină în viziunea artistică a romanticului Eminescu. Elis şi Ermil formează cuplul ideal.

Cele două personaje sunt caracterizate direct de către narator (portret fizic), dar şi indirect prin descrierea relaţiei dintre ele. Trăsăturile fizice sugerează vârsta, frumuseţea exterioară şi particularităţi de caracter – sensibilitatea, preocuparea pentru cunoaştere şi autocunoaştere, dragostea pentru frumos.

Atestând influenţe romantice, elementele stilistice sunt următoarele: opera literară este ficţiune, are stil ornant, reflexivitate în limbaj.

Titlul este o sintagmă, La aniversară, şi semnifică momentul festiv important în viaţa tânărului – majoratul. În planul imaginii artistice relevă şi o temă dragă romanticului Eminescu, timpul interior şi timpul exterior (ceasul oferit de tatăl său ca simbol, dar şi timpul împlinirii erotice prin declaraţia de dragoste a iubitei).

Mihai Eminescu

Lexicul contribuie la concretizarea particularităţilor stilului: solemn şi reflexiv, îmbină neologisme, arhaisme şi regionalisme.

Imaginile vizuale identificate în text sunt următoarele: „clasicii erau aşezaţi pe un scrin”, „avea ochi albaştri” şi „luna lumina faţa ei albă ca laptele, cu obrajii roşii”.

Imaginile picturale sunt descrise cu ajutorul culorilor: albul semnifică puritatea şi candoarea; roşul şi galbenul sunt mărci ale frumuseţii fetei; albastrul – culoarea ochilor, dar şi motiv romantic – ideal estetic, perfecţiune, adolescenţă.

Imaginile de peisaj nocturn identificate în text sunt următoarele: „sara era petrecere”, „era o noapte frumoasă”, seara, noaptea, aniversarea, iubirea – motive romantice.

Distibuie pe: