Lângă râu, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Lângă râu, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în1959.

Ion Agârbiceanu

Fragment

Satul coboară de pe povârnişul de sub munţi până la ţărmul râului. Numai un drum şi o luncă îngustă, să zvârli braţul peste ea, despart casele mărunte, acoperite cu şindrile, de apa limpede, care trece şi tot trece, clipocind uşor între maluri. Râul a coborât din munţi mai departe, la al treilea sat, şi a întâmpinat numaidecât loc şes, luncă verde plină de răchite, aşa că apele i-s domolite de mult, şi când ajung aici abia mai cântă, şi întind soarelui oglindă lucie.

Luncuşoara dintre râu şi sat e verde-iederă şi pătată des de cârduri mici de gâşte albe. Pe ţărmul râului au încremenit plicuri de copii – paznicii ariparelor -, cu privirile furate de curgerea neistovită a apei.

Mai în jos, la o cotitură a râului şi a luncii, câteva femei spală pânză nouă, şi o întind la înălbit pe covorul verde.

De la o mică depărtare, se aude cum pasc gâştele, cum rup firicelele de iarbă crudă cu ciocurile galbene, ascuţite, smucind mereu din grumazii lungi şi albi, rotunzi şi încordaţi.

Pâlcurile albe nu se amestecă, deşi nu-s departe unul de altul: fiecare are câţiva pui mărişori, cu fulgii schimbaţi cu pene mărunţele, şi gâscanii nu îngăduie gâşte sau pui străini în pâlcul lor. Cât ce se apropie o gâscă străină, iasă din grup, întinde grumazii ca de reptilă, şi sâsâie amarnic să le sperie. Nu se prea poate şti care a fost gâsca-cloşcă: acum toată paza puilor e în mâna gânsacilor.

Copiii, după ce au înţepenit privind curgerea apei, se apropie fiecare de grupul lui de gâşte; dacă a mers prea departe de sat, unde e iarbă pe luncă, îl mână spre râu. Fiecare are în mână o jordiţă, fiind mereu ameninţaţi de grumazii întinşi ai gâscanilor, înarmaţi până la capăt cu ciocuri deschise, sâsâind cu asprime. Când e vorba de pâlcul lor, dacă e acolo şi prăsilă nouă, gâscanii nu recunosc niciun stăpân, ori de câte ori le-ar fi dat grăunţe.

După ce fac rânduială între gâşte, copiii se adună în pâlcuri mici şi îşi văd de poveştile şi jocurile lor.

Distibuie pe: