Comentarii – Enciclopedie universală2020-11-25T21:18:24+02:00

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Lucian Vasile Szabo despre Ion Agârbiceanu

„Ion Agârbiceanu este un scriitor valoros, reprezentând normalitatea în spaţiul literar românesc. A avut o viaţă lungă şi, egal cu sine, a scris mult, aproape în fiecare zi, opera lui însumând mii şi mii de pagini. Proza a fost domeniul său de manifestare, excelând în schiţe şi nuvele, dar şi în romane. A fost însă şi un publicist de cursă lungă, fiind mai tot timpul [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Livius Ciocârlie despre Ion Agârbiceanu

„Pe scurt, nu observ deosebire între evocări, una nu mi se pare mai reliefată decât cealaltă. Dealtfel, nici n-ar fi fost de aşteptat. Percepţia literară este în afara timpului. Pregnanţa ei decurge din invenţie, din imaginaţie senzorială şi nu din rememorare, după cum nici din contemplare nemijlocită. Important este să se aplice asupra unei zone a universului faţă de care scriitorul e aderent. Or, la [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Iulian Boldea despre Ion Agârbiceanu

„În general, Ion Agârbiceanu nu a fost un răsfăţat al criticii şi istoriei noastre literare, chiar dacă G. Călinescu, de pildă, oferă un tablou just al operei, care e încadrată în filiera realismului, cu problematizări etice («teza morală e absorbită în fapte»), prin care scriitorul vrea «să facă simpatică virtutea», oferind în prozele sale imagini ale suferinţei, «mizeriei sociale şi ale decăderii fizice şi morale». [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Ion Buzaşi despre Ion Agârbiceanu

„La sfârşitul anului 2014, în colecţia «Opere fundamentale» coordonată de acad. Eugen Simion şi girată de Academia Română, prin Fundaţia Naţională de Ştiinţă şi Artă, au apărut primele două volume dintr-un proiect editorial ce ambiţionează ca, în 10-12 tomuri, să aducă în faţa cititorilor integrala operei agârbicene. [...]. Studiul introductiv, ca la toate ediţiile din această colecţie, este semnat de acad. Eugen Simion şi este [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Ion Brad despre Ion Agârbiceanu

„În sfârşit, o veche dorinţă a sufletului meu, aceea de a vedea o ediţie critică nouă a operei lui Ion Agârbiceanu, s-a împlinit la sfârşitul lui 2014. Este vorba de ediţia îngrijită, tabel cronologic, notă asupra ediţiei, bibliografie, note şi comentarii, referinţe critice de Ilie Rad, cu un studiu introductiv al academicianului Eugen Simion, coordonatorul Colecţiei «Opere fundamentale». Aşadar, o dublă izbândă, din toate punctele [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Constantin Cubleşan despre Ion Agârbiceanu

„În general, critica de dincolo de munţi s-a arătat, întotdeauna, mai rezervată faţă de scriitorii ardeleni, discursul literar al cărora le apărea multora mai bolovănos, mai puţin elegant sub aspect stilistic şi de aceea preferau să aibă faţă de ei o atitudine oarecum... tolerantă, ezitând a-i cota pe orizonturile superioare ale creaţiei artistice. Şi, în bună parte aveau dreptate, numai că frazarea aceasta bătrânicioasă îşi [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale lui Antonio Patraş despre Ion Agârbiceanu

„Consultând cu atenţie tabelul cronologic şi dosarul cu referinţe critice de la sfârşitul celui de-al doilea volum, observăm că despre autorul Arhanghelilor nu s-a scris foarte mult şi nici cu prea mare entuziasm, lista restrânsă a celor ce au apreciat favorabil literatura prelatului greco-catolic incluzând în proporţie covârşitoare nume de exegeţi ardeleni, de la Ilarie Chendi şi Bogdan-Duică până la Negoiţescu, Regman, Zaciu, Ion Brad, [...]

Aprecieri şi referinţe critice ale Irinei Petraş despre Ion Agârbiceanu

„Mircea Zaciu are dreptate: «... oricâte modificări au răscolit istoria, societatea şi literatura românească, Ion Agârbiceanu ne apare neaşteptat de actual». Cele două elegante volume - I. Schiţe şi povestiri (1902-1910); II. Schiţe şi povestiri (1911-1922) -, apărute în Colecţia Opere fundamentale (Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2014), invită la o relectură în stare să probeze această valabilitate peste timp şi [...]

Zi de vară, de Ion Agârbiceanu

Zi de vară, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar) Zi de vară, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Revista Fundaţiilor Regale”, nr. 4 din aprilie 1936. A apărut pentru prima oară în volum în Din copilărie în1956. Ion Agârbiceanu Fragment Niciodată nu pot numi numărul anilor câţi aveam din întâia copilărie, de când mi-au rămas multe [...]

Zăpada, de Ion Agârbiceanu

Zăpada, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar) Zăpada, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cuget clar”(Noul „Sămănător”), nr. 3 din 29 iulie 1937. Deschide numărul. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în1940. Ion Agârbiceanu Fragment Toamna târziu, când se pregătea de nins, mă aşezam la postul meu de veghe. Mă cuibăream pe laviţă, [...]

Crispedia.ro este o enciclopedie generală, disponibilă pe Internet, în memoria tatălui meu, Cristi Drăghici.

Aici puteţi găsi comentarii, referate, rezumate, referinţe critice la operele marilor noştri scriitori şi poeţi români. Pe site-ul Crispedia.ro puteţi găsi, de asemenea, informaţii despre Mihai Eminescu, informaţii despre Ion Creangă, despre Lucian Blaga, Ion Agârbiceanu şi despre cei mai cunoscuţi scriitori români din toate  timpurile, informaţii despre unde s-au născut, cine au fost şi operele care le-au creat.

Prezentarea se face într-un limbaj accesibil, ideile sunt clare şi deloc revoluţionare. Vă aşteptăm cu drag să ne accesaţi informaţiile, pentru a va îmbunătăţi cunoştinţele şi a vă ajuta să vă faceţi mai uşor temele şcolare. Găsiţi comentarii pentru examenele de  capacitate şi comentarii pentru Bacalaureat, din cele mai importante opere, dar şi cele mai bune referate, rezumate şi referinţe critice.  Mergem pe sintagma: „Cine are carte, are parte!”

comentarii

Go to Top