Sâmbătă sara, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Sâmbătă sara, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Gând românesc”, nr. 6 din iunie 1934, cu titlul Sâmbătă seara.

A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965, cu titlul Sâmbătă sara.

Ion Agârbiceanu

Fragment

Umbre mici, îmbibate de răcoarea umedă a primăverii, îmbracă până la piept, ca o mătasă fină, cenuşie, pădurile de fag şi de brad de pe munţii dinspre răsărit. E abia la ojină, dar soarele a şi scăpătat după şirul munţilor de la apus: are drum puţin de străbătut pe orizontul îngustat de crestele cetinoase ale munţilor. Din pădurile verzi adie răcoarea însărării, plină de mireasma răşinii, a frunzelor tinere de fag şi a pământului reavăn. Aerul e tare, ameţitor, ca o băutură stifoasă, jos, în valea strâmtă a Jiului.

De la brâul de umbră în sus, pădurile strălucesc metalic – suliţe neclintite de oţel întunecat. Brâul se ridică însă mereu, deşi imperceptibil şi stinge lucirile de oţel. Jos, în vale, răcoarea însărării creşte şi, din desimea codrilor, liniştea se revarsă tot mai stăpânitoare. Murmurul Jiului e acum vâjâit de vânt. Şuvoiul aprig, străveziu, tânăr, vânjos şi grăbit îşi frânge în bolovanii din albie cristalul, zdrobindu-l în spumă de zăpadă, care se-nvârte la cotituri, la ochiuri, şi-aleargă în creste albe, odată cu volbura râului.

Din tainiţele pământului, de pe cărări înfundate în munţi, de după colțuri de stânci încep să răsară grupuri de mineri. Întâi mai puțini, apoi tot mai mulți, luând, tăcuţi, cu paşi osteniţi, drumul spre ghişeurile din vale, unde li se face plata în toată sâmbăta după masa. Văzuţi de departe, par cete de haiduci, care se strecoară, nesimţit, la pândă. Cu feţele şi mânile negre de cărbune, cu bărbile nerase, cu hainele întinate, soioase, răspândind miasme acre, adunate din umezeala măruntaielor pământului, aduşi de spate, păşind larg pe picioare nesigure, văzuţi de-aproape, par mai degrabă grupuri de nenorociţi. Din când în când se aude câte o tusă hârâitoare, din adâncul pieptului, şi câte-o înjurătură amarnică, într-una din limbile ţării, când vreunul se împiedică de-o piatră.

Cei mai mulţi trag adânc din ţigări, tăcuţi, gânditori, epuizaţi. Cei cu pipe scuipă, în răstimpuri, printre dinţi, până departe – adaosul lor la decorul primăverii de-afară, pe care nu-l învrednicesc cu nicio privire.

Se grupează în faţa ghişeurilor de plăţi. Fum înecăcios, de tutun rău, se ridică în pale deasupra capetelor, încep să se îmbulzească, să se-nghiontească, să-njure.

Pe uliţele aşezării miniere se ivesc mici grupuri de femei în haine mohorâte. Câte una-una se amestecă printre bărbaţii din faţa ghişeurilor, fiecare căutându-l pe al său.

Larma creşte, înjurăturile curg. Bărbaţii nu sunt bucuroşi de prezenţa femeilor, care vor să le controleze încasările, deşi acasă, după sfezi cumplite, acesta le va fi, cum le-a mai fost, preţul împăcării.

Aproape toţi se-ndepărtează de ghişeuri, înjurând cu străşnicie pentru reţinerile făcute: avansuri, alimente… Protestele curg în toate limbile ţării; muţii de mai nainte capătă glas; ochii lor goi și feţele lor supte, uscate, ca de lemn tăciunit încep să învie şi să se umanizeze.

Distibuie pe: