Trăsăturile romanului postmodern sunt următoarele:

• aplicarea principiului colajului se reflectă la nivelul producerii romanului, în diversitatea ofertei, deopotrivă tematică şi formală (pluralitatea formelor, amestecul stilurilor şi al registrelor stilistice, dialogul diverselor scriituri, caracterul ostentativ al coexistenţei unor niveluri literare, dinspre formele literaturii de consum – romanul de aventuri, poliţist etc.).

• folosirea unor modalităţi de expresie diferite şi prin recuperarea, adesea ironică, a unor locuri comune şi clişee;

• anularea distincţiei tradiţionale dintre literatură şi viaţa propriu-zisă; naraţiunea devine spaţiul în care se intersectează universul fictiv, lumea lectorului şi intertextul (Carmen Muşat);

• atomizarea subiectului şi a perspectivei narative (pluralismul „vocilor” narative, simultaneitatea perspectivei exterioare şi interioare etc.);

• metaromanul (romanul scrierii unui roman): dezvăluirea mecanismelor de producere a textului, sublinierea caracterului convenţional al procedeelor literare, uneori prin comentariul ironic al naratorului;

• folosirea parodiei, a pastişei, referinţa evidentă sau voalată la alte scrieri, tipuri de texte sau tehnici de redactare.

Distibuie pe: