Vornicelul, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Vornicelul, de Ion Agârbiceanu, este o schiţă a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 155 din 25 noiembrie 1923.

A apărut pentru prima oară în volum în Visurile în1925.

Deşi schiţa Vornicelul apare, cum se vede mai sus, în „Adevărul literar şi artistic”,cu subtitlul Din povestirile lui Moş Andrei, în 1923, ea va fi reprodusă în volumul Visurile,din 1925, dar nu va fi reluată în volumul Chipuri şi icoane din 1928, unde i-ar fi fost locul.

Ion Agârbiceanu

Fragment

Când s-a dezlănţuit potopul peste Dumbrăveni, oamenii s-au adăpostit la munte; unii, cari au fost mai aproape, cu căţel cu purcel; alţii numai cu vitele mari şi cu merindea în dăsagi. Din partea vitelor ar fi putut rămânea vreme îndelungată pe plaiuri, era încă păşune destulă, dar merindea oamenilor se isprăvi dup-o săptămână. Ei plecaseră cu nădejdea că-n două, trei zile duşmanul va fi scos din sat, dar, din a treia zi, ştafetele care se coborau până în capul satului aduceau ştiri tot mai rele. Patrule străine începură să urce pe cărările plaiului.

Oamenii îşi luau de dinapoi vitele şi le mânau tot mai adânc în codri, dar, cu cât se depărtau de sat, era tot mai greu şi mai în primejdie să te cobori în puterea nopţii, să aduci de-ale gurei.

Şi, ca de atâtea ori în viaţă, domnişorule Vasilică, neputinţele trupului biruiră avânturile sufletului! Oamenii cari nu mai aveau inimă să vadă duşmanii în sat, oamenii cari se juraseră să nu mai dea ochi cu el, răzbiţi de foame, îşi făcură calea întoarsă. Îi chinuia, de la o vreme, şi grija caselor pustii şi a agoniselii de pe lângă case. Mere-pere se va alege de avutul lor. Ştafetele care coborau noaptea în sat aduseră vestea că nemţii cei mâncăcioşi tăiaseră toţi porcii rămaşi prin coteţe; câte şase, câte opt, dădeau gata şi porcul cel mai gras.

Dar cei mai tineri nu se mai înapoiară din munţi. Din zi în zi pătrundeau tot mai adânc în inima pădurilor, tot mai spre culmi, tot mai spre miazăzi, până când li se pierdu urma. Cete-cete trecură în ţară. Vornicelu -, dumneata-l ştii, domnişorule Vasilică – cum? I-ai uitat? D-apoi cum să-l uiţi, Doamne iartă-mă, pe Ionu’ Şchiopului, care vornicea la toate ospeţele, de-i umbla gura ca o meliţă? Ehei! Vezi că nu l-ai uitat? Vornicelu’, zic, rămase între cei din urmă care se hotărâră să se coboare în sat. Într-o noapte -, se vor fi împlinit trei săptămâni de când a intrat duşmanul în Dumbrăveni – rămase numai el cu Achim şi cu Ionu Diacului în munţi. De două zile nu mâncaseră şi, cât se-nseră, fără să-şi vorbească, se înţeleseră numai din ochi să coboare şi ei în sat.

Tăcuţi ca mormântul, veneau în şir pe cărăruşe, se coborau tot mai la vale, ascunzându-se şi răsărind mereu de după tufişuri în bătaia lunii. Departe, în vale, se zăreau întâiele case din Dumbrăveni. Atunci, Vornicelu, se opri şi, cum el mergea în frunte, se opriră şi ceilalţi doi.

Distibuie pe: